josip broz tito

1 /
tuygun tuygun
hakederk aldığı mareşallik rütbesiyle de anılır. ki yüzyılının son mareşallerindendir. yugoslav partizanlarıyla hitler almanyasına kök söktürdü. bir yugoslav için değeri çok büyüktür ve benzetildiği diğer diktatörlerin aksine, minnetle anılan bir isimdir eski yugoslav halklarında. (bkz: yugoslavya)
varolmayan şövalye varolmayan şövalye
1936'da paris'te enternasyonal tugayların ispanya'ya geçişini organize etti. bu çalışmalarından dolayı yugoslavya komünist partisi genel sekreterliğine getirildi. tekrar yugoslavya'ya döndü (1937). bu sırada ikinci dünya savaşı çıktı. uzice'de bir kurtuluş savaşı komitesi kurdu. işgal kuvvetlerine ve onlarla işbirliği yapan ustaşalar'a karşı gerilla savaşına başladı. çevresindeki kişilere görev verirken ve iş yaptırırken, sık sık "ti-to, ti-to" (sen bunu, sen bunu... yap)! dediği için arkadaşları kendisine esas ismi olan josip broz'un yanına tito lakabını eklediler. her yerde bu lakapla meşhur oldu.


tito ve churchilltito, yugoslavya'nın bir federasyon biçiminde teşkilatlanmasını savundu ve fikri zamanın devlet adamı churchill tarafından desteklendi. rakibi olan mihailovic'i saf dışı bıraktı. partizanlardan meydana gelen bir ordu kurarak devrim hükümetinin başına geçti.

alman nazi birliklerinin, 1941'de yugoslavya'ya girmesi, çok milliyetli insan gruplarından meydana gelen ülkenin parçalanmasına yol açtı. daha sonra nazi almanyasının rusya'ya (sscb) saldırması üzerine, yugoslavya komünistleri de tito başta olmak üzere bir direniş hareketini teşkilatlandırmaya başladı. tito, yugoslavya halkını birlik, beraberlik, kardeşlik ve bağımsızlık çağrısı yapan bir bildiriyle ayaklandırdı. ayaklanmanın hızla yayılması sonucu yugoslavya'nın yarısı bağımsızlığa kavuştu. tito ve kendisine bağlı partizanlar grubu bir anda yugoslavya'da herkes tarafından tanındı. almanların yoğun baskılarına rağmen, partizan grubunun hareket ve fikirleri benimsendi. tito hareket ve kabiliyetleri yüksek, vatanları için gözlerini kırpmadan canlarını verebilecek işçilerden meydana gelen, gerilla tugayları kurdu. hitler 1943'te partizan hareketlerinin bu şekilde kuvvetlenmesi üzerine neretta ve sutjeska'ya saldırıda bulundu. tito taraftarı partizanların bu saldırıda 6000'in üzerinde kayıpları olmasına rağmen, alman kuşatmasına karşı koyarak geri püskürttüler.

tam bu sırada (1943), italya almanya'ya teslim oldu. partizan grubunu komuta eden tito ise sscb ve diğer büyük devletlere haber vermeden gizlice partizan parlamentosunu (yugoslavya antifaşist ulusal kurtuluş konseyi) topladı. bir geçici devrim hükümeti kurdu. yugoslavya'nın eşit halklardan meydana gelen federal bir topluluk olduğunu ilan etti. bu çalışmalarından dolayı tito'ya 1943'te yugoslavya mareşalliği, daha sonra hükumet başkanlığı ve başkomutanlığı da verildi (7 mart 1945). aynı yıl seçimlere gidildi. tito'nun partisi olan halk cephesi seçimlerde galip çıktı. seçimlerden hemen sonra resmen yugoslavya federal cumhuriyetini kurarak ülkedeki monarşi (krallık) yönetimine son verdi
tito; komşu devletlerde başgösteren halk demokrasisi diye adlandırılan ayaklanmaları desteklemesi; atina hükümetine karşı yunan komünistlerine her konuda yardım etmesi, yugoslavya'da açıkça sosyalist bir rejim uygulaması üzerine batı, tito'dan desteğini çekti. bu sırada yugoslavya'yı kendi yönetim ve denetimi altına almak isteyen stalin ile tito'nun arası açıldı. tito'nun, yugoslavya'nın müstakil ve bağımsız bir devlet olarak kalmasını istemesi bu anlaşmazlığın başlıca sebebiydi.

stalin 1953 yılında ölünce, sscb idarecileri, tito'ya yeni bir yaklaşımda bulundular. 2 haziran 1955'te sovyet başkanı kruşçev belgrad'ı ziyaret etti ve stalin'in politikasını resmen kınadı.

tito, devlet yönetiminde milliyetçi olduğu kadar, komünist rejiminin ideolojisini de kabullenmekle, komünist sovyet rusya karşısında bağımsız bir tutum içine girdi. bu siyasetiyle sovyet rusya'ya, batı devletlerine ve abd'ye yaklaşmayı becerdi. hatta iktisadi, askeri ve mali yardımlar sağladı.

13 ocak 1953'te yugoslavya devlet başkanı seçildi. yugoslavya'yı sosyalist federal cumhuriyet haline getirdi. 1968'de rusya'nın çekoslovakya işgalini kınadı. 1962-70 yılları arasında sık sık asya, afrika ve latin amerika'ya geziler yaparak bağlantısızlar hareketini güçlendirdi. 25 üçüncü dünya ülkesinin bir araya gelip bağlantısızlar konferansı düzenlenmesini sağladı. bunların sovyet rusya'nın nüfuzundan kurtarılmasını başardı.

1970 yıllarında yugoslavya'nın bölgesel savunma sistemini kurmasını savundu. 1974'te kollektif başkanlık sistemiyle aynı görüşü resmen kabul edildi. aynı yıl (1974) ömür boyu devlet başkanlığına getirildi.

tito, 1980 yılında ölünce yerine 1974'te anayasayla kurulan kollektif başkanlık idaresi geldi. 1989'da doğu blokunda görülen yenileşme hareketleri yugoslavya'ya da sıçradı. 1990'da yugoslavya'da çok partili düzene geçildi.

naaşı belgrad'da bir anıt mezarda gömülüdür.

(bkz: josip broz tito - vikipedi josip broz tito, ( 7 mayıs 1892, kumrovec, hırvatistan - 4 mayıs 1980 ljubljana, slovenya) yugoslav devlet ve siyaset adamı. on beş çocuklu fakir b... wikipedia )
denieker denieker
tanıdığım bi kaç yugoslava nasıl bilirsiniz tito'yu diyo sorduğumda " tito bizim babamızdır" demişlerdir.emir kustarica 'nın filmlerinde de hep baba adam diye gösterilmiştir.
oluroolur oluroolur
1892 - 1980

josip broz gerçek ismi, tito ise lakabıdır.

balkanlar'daki nazi işgaline ağır darbe indiren devrimci partizan hareketinin lideridir. çevresindekileri organize ederken sıkça "ti to" sen bunu [yap] cümlesini sarfettiği için bu lakabı almıştır. lakabı despot kişiliğine ayna tutmaktadır. dağılan yugoslav federal yapısının mimarıdır. yugoslavya'yı meydana getiren gruplar arasındaki etnik ve dinsel farkları baskı altında tutan bu yapı ekonominin kötü gidişinden ötürü tito'nun ölümünden yaklaşık on yıl sonra çökmüş ve balkanlar kan gölüne dönmüştür. (bkz: balkanizasyon)

stalin ile arası bozulan tito, uluslararası arenada bağlantısızlar hareketi'nin öncülerinden olmuş ve bu şekilde soğuk savaş'ta batı ile doğu (sovyetler) arasında tampon oluşturma görevini üstlenerek yugoslav ekonomisini ayakta tutan batı kredilerini güvence altına almıştır. tito'nun ölümünden sonra zayıflayan merkezi yapı, değişen dengelere uyum sağlamakta güçlük çekmiş ve güdümlü ekonomiyi bekleyen hazin son 90'ların başında patlak verecek toplumlararası şiddete zemin hazırlamıştır. (bkz: bosna da etnik temizlik)
rafraf8 rafraf8
her diktatörün ülkesine zararı olmadığının en açık örneği olan efsanevi yugoslav lider. ülkesini bir bütün halinde tutmayı başarmıştır sovyetler tehditine rağmen. onun ölümünden sonra bölgeye barış ve sukunet gelmemiştir ki kanımca ortadoğu gibi asla ve asla eski halini alamayacaktır
göçmenyalı göçmenyalı
yugoslavya dağılmadan önce adına şarkılar söyleyenlerin şimdi ismini duyduklarında küfür ettikleri unutulmaz lider. buna rağmen hala sevenleri çoktur. tito'yu sevmek için ille de sosyalist olmaya da gerek yoktur ayrıca. "devlet başkanı olduğu dönemde müslüman halk şu an ki durumundan daha iyi durumdaydı" cümlesini rahatlıkla söyleyebiliriz .
psikolojik gerilim psikolojik gerilim
dedemin ve anneannemin, hakkında hep olumlu şeyler söyledikleri lider.savaş zamanı, kosova yakınların da küçük bi kasabada çiftliği olan dedem, "tito" nun askerlerini tam 2 yıl misafir ettiğini anlatırdı. bu zorunlu misafirliği istememekle beraber yapacak pek fazla şeyleri yokmuş. ama asla rahatsız edilmemişler aynı bahçede yaşadıkları bu askerler tarafından.o yüzden de pek şikayet etmezlerdi. aynı dönemlerde anneannemin erkek kardeşinin, alman işgalciler tarafından askere alınması ve bir bacağını savaşta kaybetmesi de ayrı bir hikayedir.
alajuve alajuve
hırvat olmasına rağmen faşist hırvat yönetimine karşı savaşanan halkların kardeşliğine inanmakla kalmayıp yıllarca bunu balkanlar gibi çok karışık bir coğrafyada yaşatabilen büyük devlet adamıdır. bağlantısızlar hareketinin kurucularındandır ve ilk genel sekreteridir. o öldükten sonra ülkesinin geldiği hali görünce yaptıklarının büyüklüğü bi nebze daha anlaşılabilir.

tito sonrası yugoslavya'da kurulan devletler:
(bkz: slovenya) --->1991
(bkz: hırvatistan) --->1991
(bkz: bosna hersek) --->1992
(bkz: makedonya) --->1991
(bkz: yugoslavya federal cumhuriyeti) --->1992
(bkz: sırbistan karadağ) --->2003
(bkz: sırbistan) --->2006
(bkz: karadağ) --->2006
(bkz: kosova) --->2008
beloplatnoo beloplatnoo
ülkesinin bir kristal küre olduğunu ve bu kristal küreyi elleriyle tutarak değil aşağıdan üfleyerek havada tuttuğunu söyleyen ve nefesi tükendiğinde başka birinin o görevi devralmasını isteyen ilerigörüşlü insan.bana göre atatürk nasıl anadolunun şansı ise josip broz da balkanların şansıdır.ljubljana da hayatını kaybettiği gün yugoslavya bir araya gelmiş ve onun düşüncelerini korumaya karar vermiştir.çünkü bu düşünceler uzun zamandan beri güney slavların başına gelen en güzel şeydir,şu anda tam olarak korunmuş olup olmaması önemli değildir önemli olan balkanlardaki mücadeleci insanların en azından korumaya çalışma çabalarıdır
aziz minur aziz minur
gerçekleştirdiği robin hood politikaları nedeniyle yirmibeş odalı, lenduha saraylardan gelen anneannem ile kendi halinde bir diş doktoru olan büyük babamın tası, tarağı toplayıp( gerçek anlamda sadece tas ve tarak ile peşlerine takılan bir tane ev görevlisi) türkiye'ye göç etmelerine sebep olmuş; sırp halkını mükemmel şekilde bir arada tutmayı başarmış mareşal. devlet desteği alması gereken müşkülat içinde onbinlerce insan varken bir ailenin neyine zaten onlarca oda ve hizmetçiler.

kusura bakmayın büyük ebeveynlerim doğrusunu yapmış bana göre tito. sizin de postu kurtarma çabanıza hak veriyorum. topraklarınız bol olsun.
1 /