kabız olmuş afrika leyleği gibi tespit yapmak

ronn ronn
afrika leylekleri yakıcı sıcağa dayanıklı, tüyleri sıcağın etkisi ile yalabıklaşmış, damardan araştırmacı müslüm baba'nın keşfettiği bölgelerden biri olan masai mara'da ikamet eden leylek türleridir.

bir rivayete göre afrika dan gelen sıcak hava dalgası, bu bölgedeki* leyleklerin aynı anda yellenmesi sonucunda oluşmaktadır. ayrıca afrika leyleklerinin ortaya çıkardığı bu yüksek miktardaki metan gazı küresel ısınma seviyesini de arttırmaktadır.

sıcak ve kuru bir bölgede ikamet ettikleri için, bu leylekler sık sık kabız olmaktadırlar. kenyalı bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre her 3 afrika leyleğinden 2'si sıçamadığı için patlayıp telef olmaktadır. ancak bu kabızlık problemine afrika leylekleri kendilerince bir çözüm bulmuşlardır. uzun gagaları vasıtası ile kıçlarını yoklayarak boşaltım işlemine yardım etmektedirler. bu işlem sırasında leylekler sanki kıçları ile sohbet ediyorlarmış gibi bir hava oluşturur. her ne kadar bu şekilde kabızlıklarına bir çözüm bulmuş olsalar da, yine kenya bilim adamlarının gözlemleri, bu işlem sırasında bir çok leyleğin çıkardıkları gaz sebebiyle kafayı bulduklarını ve "öpücem abi!" nidaları eşliğinde etrafta dolaşmaya başladıklarını belgelemektedir.

işte, afrika leyleklerinin yaptıkları bu kıç yoklama işlemi sırasındaki muhabbet edervari hava "kabız olmuş afrika leyleği gibi tespit yapmak" lafının ortaya çıkış noktasıdır.

bahsedilen tarz tespitlerde, tespiti yapan kişi kaynak olarak kıçını kullanmaktan çekinmez ve hatta gerektiğinde kalem, klavye, vs hakimiyetini bile kıçına devredebilir. tespitör insanın kıçıyla çok içli dışlı olmasından dolayı, yaptığı bu eylem kabız olan afrika leyleklerininkine benzetilir. bu yöntem eskilerde ise "divanü lügati-t göt" olarak bilinir.


----son not----

işbu giri işgüzar bir yazarın zamanında kullanmış olduğu bir boş bakınızı ukte verdikten sonra dayanamayıp, bu verdiği ukteyi kendisinin doldurması sonucunda ortaya çıkmıştır. bu girinin yazılmasında kullanılan "ishal olmuş amazon tapiri gibi tanım yapmak" tekniği, giride bahsi geçen teknik ile benzer yönlere sahip olmasına rağmen(ikisinde de kıç önemli bir unsurdur.) kesinlikle ayrı bir başlık altında incelenmelidir.