kadın hakları

1 /
azureel azureel
aşık memo'nun bu konudaki sözleri dinlenmeye değer :

dam sahibi insanlara biz kadınlar diyoruz
buradan kendilerine biz çok hörmet ediyoruz
kendileri ile esasen yoktur münakaşamız
lakin onların damı var, bizim fik başşağımız
haşa kadın haklarına lafımız yok ne demek
hakkıdır istemeyenin damından fiktirmemek

(bkz: aşık memo)
dlord dlord
sadece kadınlara neden mal edildiğini anlayamadığım, toplamda insan hakları olarak tek çatı altında toplanmasını gerektiğini düşündüğüm, bazı kendini bilmezler tarafından zorla dayatıldığını ve gereksizliğinin hat safhada olduğunu düşündüğüm bir baş kaldırıdır. eğer zulme uğrayan insan! varsa hakkını sonuna kadar aramalıdır, kadın veya erkek diye ayrımcılık yapmanın alemi yoktur.
ekapus ekapus
temel insan haklarının bile tartışıldığı bir ülkede, konuşulması abes mefhum! araya değil hanımlar, sıraya lütfen! arada insan hakları var!
azwepsa azwepsa
seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere pek çok hakkından habersiz, kıymet vermeyen, önemini kavrayamayan kadınlarla doludur bu ülke. çünkü amerika'da ingiltere'de kadınlar bu haklarını elde etmek için çok büyük mücadeleler verirken türkiye'de ise onlara sadece verilmiştir bu haklar. uğruna verilen mücadele neredeyse hiç olduğu için (elbette bazı kadın hakları için çetin mücadeleler vermiş türk kadınları da var.) ne alan ne veren sayar bunları.

bir uyarı: kurtuluş savaşında cepheye erzak ve cephane taşıyan, silah kuşanıp savaşan, her türlü fedakarlığı yapan kadınların mücadelesi bağımsızlık içindir. kadın hakları için; millet vekili olmak için, boşanmak için, miras için, eşit çalışma koşulları için mücadele veren kadınlarımızın sayısı ise çok azdır.

(bkz: ilk türk kadın doktor)
kötüböcek kötüböcek
peygamberimiz zamanında ilk olarak kız çocuklarının yaşama haklarının olduğu insanlara öğretildi,
daha sonra eş olarak hakları olduğu bildirildi,
anne olarak hakları var dendi,
atatürk zamanında seçme hakkı ve aynı zamanda seçilme hakkı verildi, aslında verilmedi kullanmalarına izin verildi.
aslında kadın hakları peygamberimizden beri hiçbir zaman ellerinden alınmadı, lakin bütün kadınlar bu haklarını kullanamadı, kullandırılmadı, bu haklarını kullanmaları için ortam oluşamadı veya bu haklara engel olanlar durdurulmadı.
bütün insanlar eşit haklara sahiptirler lakin bazı kişiler tarafından engellenirler, bazende hak olarak istenen şeyler aslında gerçekten olmaması gereken şeyler olabilir, mesela eskiden erkek aldatırsa yoktu ama kadın aldatırsa zina oluyordu, bazı kadın hakkı savunucuları erkekler için de zina olsun demek yerine aldatmak bizim de hakkımız dercesine kadınların eşlerini aldatmasını zina olmaktan çıkardılar, aslında aldatmak bir hak mıdır? tabiiki değildir, o zaman hak hak derken neyin istenildiğini iyi değerlendirmek gerekir. hak herkes eşit değil ama adil olmalıdır.
julian apostate julian apostate
türkiye'de tarihçesi aşağıdaki gibi olan kavram:

1843 tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı.

1847 kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkı tanıyan irade-i seniye yayımlandı.

1856 köle ve cariye alınıp satılması yasaklandı.

1858 arazi kanunnamesinde mirasın kız ve erkekler arasında eşit olarak paylaştırılacağı hükmü yer aldı. böylece kadınlar ilk kez miras yoluyla mülkiyet hakkını kazandı.

1858 kız rüştiyeleri açıldı.

1869 kadınlar için ilk sürekli yayın olarak nitelenen (haftalık) terakk-i muhadderat dergisi yayımlandı.

1869 kızların eğitimine ilk kez yasal zorunluluk getiren maarif-i umumiye nizamnamesi yayımlandı.

1870 kız öğretmen okulu dar-ül muallimat açıldı.

1871 mecelle’nin (osmanlı medeni kanunu) uygulanması için çıkarılan hukuk-ı aile kararnamesi ile; evlilik sözleşmesinin resmi memur önünde yapılması, evlenme yaşının erkeklerde 18, kadınlarda 17 olması, zorla evlendirmelerin geçersiz sayılması düzenlendi.

1876 kanun-i esasi (ilk anayasa) kabul edilerek temel haklar düzenlendi. kız ve erkekler için ilköğretim zorunlu hale getirildi.

1897 kadınlar ücretli işçi olarak çalışmaya başladı.

1913 kadınlar ilk kez devlet memuru olarak çalışmaya başladı.

1914 kadınlar tüccarlık ve esnaflığa başladı.

1914 inas darülfünunu adı altında kızlar için bir yüksek öğretim kurumu açıldı.

1921 darülfünunda karma öğretime geçildi.

1922 yedi kız öğrenci tıp fakültesine kayıt yaptırarak eğitime başladı.

haziran 1923 nezihe muhittin’in başkanlığında ilk kadın partisi olan kadınlar halk fırkası’nın kurulması girişiminde bulunuldu, kadınlara oy hakkı tanımayan 1909 tarihli seçim kanunu gereğince valilikçe partinin kuruluşuna onay verilmediğinden dernekleşmeye gidildi.

29 ekim 1923 cumhuriyet ilan edildi. cumhuriyetin ilanıyla birlikte kadınların kamusal alana girmesini sağlayan yasal ve yapısal reformlar hızlandı.

3 mart 1924 tevhid-i tedrisat kanunu (öğrenim birliği) çıkarıldı. böylece eğitim laikleştirilerek tüm eğitim kurumları milli eğitim bakanlığı’na bağlandı. kız ve erkekler eşit haklarla eğitim görmeye başladı.

17 şubat 1926 türk medeni kanunu’nu kabul edildi. kanun ile erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmasına ilişkin düzenlemeler kaldırıldı, kadınlara boşanma hakkı, velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf hakkı tanındı. 4 nisan 1926 tarihli resmi gazetede yayımlanan kanun 4 ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girdi.

1930 belediye yasası çıkarıldı. yasa ile kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanındı.

1930 kadın ve çocukların korunmasına ilişkin ilk düzenleme umumi hıfzısıhha kanunu ile yapıldı.

1930 doğum izni düzenlendi.

10 haziran 1933 kız çocuklarına mesleki eğitim vermek amacıyla kız teknik öğretim müdürlüğü kuruldu.

26 ekim 1933 köy kanunu’nda değişiklik yapılarak kadınlara köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclisine seçilme hakları verildi.

5 aralık 1934 anayasa değişikliği ile kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı.

8 şubat 1935 türkiye büyük millet meclisi 5. dönem seçimleri sonucunda 17 kadın milletvekili ilk kez meclise girdi, ara seçimlerde bu sayı 18’e ulaştı.

8 haziran 1936 iş kanunu yürürlüğe girdi. kadınların çalışma hayatına düzenleme getirildi.

1937 kadınların yeraltında ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması 1935 tarihli 45 sayılı ilo sözleşmesi ile yasaklandı.

1945 analık sigortası (doğum yardımı) 4772 sayılı yasa ile düzenlendi.

1949 yaşlılık sigortasının kadın ve erkekler için eşit esaslara göre düzenlenmesi 5417 sayılı yasa ile sağlandı.

1950 ilk kadın belediye başkanı (müfide ilhan) mersin’den seçildi.

1952 sağlık bakanlığı bünyesinde ana çocuk sağlığı hizmetleri verilmeye başladı.

1965 gebeliği önleyici araçların satış ve dağıtımının serbest bırakılmasını ve tıbbi zorunluluk halinde kürtaj hakkı tanınmasını düzenleyen nüfus planlaması hakkında kanun çıkarıldı.

22.02.1966 eşit değerde iş için kadın ve erkek işçiler arasında ücret eşitliğini sağlayan 1951 tarihli 100 sayılı ilo sözleşmesi onaylandı.

26.03.1971 ilk kadın bakan (türkan akyol) atandı.

1975 birleşmiş milletler tarafından mexico city’de birinci dünya kadın konferansı düzenlendi ve bunu takiben 1975-85 yılları arasındaki dönem “kadın on yılı” olarak ilan edildi.

27 mayıs 1983 10 haftaya kadar olan gebeliklerin kürtajla sona erdirilmesi ve gönüllü cerrahi sterilizasyon yöntemlerine izin verilmesi nüfus planlaması hakkında kanun’da yapılan değişiklikle sağlandı. kürtaj için evli kadınlara kocadan izin alma koşulu getirildi.

1985 türkiye, birleşmiş milletler kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesini (cedaw) imzaladı ve sözleşme 1986 yılında yürürlüğe girdi.

1985 5. beş yıllık kalkınma planı’nda kadın konusu ilk kez bir sektör olarak yer aldı ve bu konuda politikalar belirlendi.

1987 devlet planlama teşkilatı’nda kadına yönelik politikalar danışma kurulu kuruldu.

1989 istanbul üniversitesi’nde ilk kadın sorunları araştırma ve uygulama merkezi kuruldu. bugün üniversiteler bünyesinde kurulan bu merkezlerin sayısı yurt çapında 13’e ulaştı.

24 ocak 1989 içişleri bakanlığı kaymakamlık sınavlarına kadınların da alınacağını açıkladı.

29 kasım 1990 kadının çalışmasını kocanın iznine bağlayan medeni kanun’un 159. maddesi anayasa mahkemesi’nce iptal edildi. iptal kararı 2 temmuz 1992 tarih ve 21272 sayılı resmi gazete’de yayımlandı.

1990 tecavüz mağdurunun hayat kadını olması halinde cezanın indirilmesini öngören türk ceza kanunu’nun 438. maddesi türkiye büyük millet meclisi tarafından yürürlükten kaldırıldı.

14 nisan 1990 kadın eserleri kütüphanesi ve bilgi merkezi vakfı, ilk kadın kütüphanesi ve bilgi merkezini açtı.

1990 sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu genel müdürlüğü bünyesinde, şiddete uğrayan kadınlara ve çocuklara destek hizmeti vermek üzere ilk kadın konukevleri açılmaya başlandı.

1990 422 sayılı kanun hükmünde kararname ile kadının statüsü ve sorunları başkanlığı kuruldu. 25.10.1990 tarihinde kadın sorunları konusunda ulusal mekanizma olarak kadının statüsü ve sorunları genel müdürlüğü (kssgm) 3670 sayılı kanunla çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına bağlı olarak kuruldu ve 24.06.1991 tarihinde de başbakanlığa bağlandı.

eylül 1990 yerel yönetimler kadın konusunda özellikle şiddete uğrayan kadınlara yönelik hizmet vermeye başladı. türkiye’deki ilk kadın sığınma evi bakırköy belediyesi tarafından açıldı.

1991 48. hükümet döneminde ilk kadın vali (lale aytaman) muğla iline atandı.

17-20 şubat 1992 birleşmiş milletler uluslararası kadının ilerlemesi için araştırma ve eğitim merkezinin (instraw) toplantısında, kadının statüsü ve sorunları genel müdürlüğü türkiye’de kadın konusunda odak noktası olarak kabul edildi.

1993 türkiye cumhuriyeti hükümeti ile birleşmiş milletler kalkınma programı işbirliği ile “kadının kalkınmaya katılımını güçlendirme ulusal programı projesi” uygulamaya başlandı. kadının statüsü ve sorunları genel müdürlüğü’nün yürüttüğü proje kapsamında; eğitim programları, araştırma projeleri, pilot projeler ve istatistik/yayın faaliyetleri yürütüldü. 16 araştırma projesinin yanı sıra pek çok eğitim programı ve pilot proje desteklendi, araştırma projelerinin bir kısmı ve toplumsal cinsiyet temelinde farklı konularda oluşturulan özet göstergeler kitap haline getirildi.
ayrıca cinsiyete dayalı veri tabanı oluşturulması amacıyla devlet istatistik enstitüsü’nde toplumsal yapı ve kadın istatistikleri şubesi kuruldu.

1993 istanbul üniversitesi’nde ilk kadın araştırmaları ana bilim dalı açıldı ve yüksek lisans programı vermeye başladı. bugün kadın çalışmaları ana bilim dalı açarak yüksek lisans programı veren üniversite sayısı dörde ulaştı.

1993 kadın dayanışma vakfı, altındağ belediyesinin desteğiyle kadın danışma merkezi ve kadın sığınma evini açtı.

25.06.1993 türkiye’nin ilk kadın başbakanı (tansu çiller) hükümeti kurdu.

5-8 aralık1993 kadın ve sosyal hizmetler müsteşarlığı ve ankara üniversitesi. kadın sorunları araştırma ve uygulama merkezi işbirliği ile “kadın kimliği kongresi” düzenlendi. kongre gündemini; kadın emeğinin biçimleri, siyasette kadın kimlikleri, kadın bedeninin tanınması, kadın imgesinin üretimi ve dolaşımı, sanatın içinden kadın ve kadın örgütlenme biçimleri başlıklı konular oluşturdu.

1993 halk bankası’nca kadınları girişimciliğe özendirmek amacıyla kadınlara özel, düşük faizli kredi uygulaması başlatıldı.

1994 kadının statüsü ve sorunları genel müdürlüğü bünyesinde, şiddete uğrayan kadınlara hukuki ve psikolojik danışmanlık, girişimcilik ve el emeğinin değerlendirilmesi konularında hizmet vermek amacıyla bilgi başvuru bankası (3b) kuruldu.

5 nisan 1994 dünya bankası ve türkiye cumhuriyeti .hükümeti arasında imzalanan ikraz anlaşması gereğince başlayan istihdam ve eğitim projesi’nin alt bileşenlerinden kadın istihdamının geliştirilmesi projesi (kig) kadının statüsü ve sorunları genel müdürlüğü’nce yürütülmeye başlandı. proje kapsamında on altı araştırma projesi gerçekleştirildi, on üç tanesi kitap haline getirildi.
kadının statüsü ve sorunları genel müdürlüğü’nde kitap, makale, tez, seminer, konferans dokümanları ve gazete kesiklerinin derlendiği ve ankara’nın tek kadın kütüphanesi olarak da nitelendirilebilecek bir dokümantasyon merkezi kuruldu. 1000 saydamdan ve web sayfasından oluşan “kadınlara görsel tanıklık” adlı kadın fotoğrafları arşivi oluşturuldu. kadınların çalışma yaşamlarına dair “kadın çalıştıkça” adlı bir belgesel/tanıtım filmi yaptırıldı.
toplumsal cinsiyet yaklaşımını ana plan ve programlara yerleştirmek için resmi, özel ve sivil toplum kuruluşları çalışanlarına yönelik olarak kullanılması planlanan ve modüler bir eğitim materyali olan toplumsal cinsiyet eğitim paketi hazırlandı ve pilot uygulamaları yapıldı. haziran 2000 tarihinde proje sonuçlandı.

1994 türkiye kahire’de yapılan birleşmiş milletler nüfus ve kalkınma konferansına katıldı. konferans’da kadının statüsü ve sağlık ilişkisini vurgulayan “üreme sağlığı” kavramı üzerinde duruldu ve kadın sağlığında “bütüncül” bir yaklaşım benimsendi. bu yaklaşım doğrultusunda sağlık bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili kesimlerden sağlanan katılımla “kadın sağlığı ve aile planlaması ulusal eylem planı” hazırlandı. 1998 yılında kamuoyuna sunulan eylem planı 6 ana çalışma grubu tarafından oluşturuldu. kadının statüsü grubunun koordinasyonunu kadının statüsü ve sorunları genel müdürlüğü üstlendi.

1995 şiddete uğrayan kadınlara danışmanlık hizmeti veren mor çatı kadın sığınağı vakfı, kadın sığınağını açtı.

1995 kadının statüsü ve sorunları genel müdürlüğü’nce dünya bankası japon hibe fonundan 1993 yılında elde edilen finansman ile ülkemizde kadın girişimcilere sağlanan finans ve finans dışı hizmetlerin neler olduğunu ve kadın girişimcilerin bu hizmetlere ulaşımlarını ortaya koymak üzere bir araştırma projesi olan küçük girişimcilik projesi gerçekleştirildi. proje kapsamında belli illerde alan çalışmaları yapıldı ve elde edilen bilgiler kitap haline getirildi.
şubat 1995 kadının statüsü ve sorunları genel müdürlüğü’nce gönüllü kadın kuruluşları arasındaki iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek, bilgiyi yaygınlaştırmak için aylık “kadın bülteni” çıkarılmaya başlandı. 11 sayı yayımlandı.

08-11 haziran 1995 kadının statüsü ve sorunları genel müdürlüğü’nce sinop’ta sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları temsilcileri, parlamenterler, gazeteciler ve akademisyenlerin katıldığı, “türkiye’de kadına yönelik politikaların oluşturulması” konulu dört gün süren bir toplantı düzenlendi. 4. dünya kadın konferansı öncesi yapılan bu toplantıda, kurumsallaşma, siyasal alan, çalışma yaşamı, kadın sağlığı ve eğitim konularında kadına yönelik politikalar belirlendi.

17-19 temmuz 1995 avrasya ülkeleri kadınları arasındaki işbirliğini geliştirmek, pekin konferansında türkiye ile birlikte hareket edebilmelerine yardımcı olmak amacıyla kssgm ve türk işbirliği ve kalkınma ajansı başkanlığı (tika) işbirliği ile “pekin’e giderken; avrasya ülkeleri kadınları işbirliği kongresi” başlıklı bir toplantı gerçekleştirildi. kongrenin sonuç bildirgesinde bir işbirliği grubu oluşturulması tavsiye edildi. bu doğrultuda 27-29 mart 1996 tarihleri arasında ankara’da “avrasya ülkeleri kadınları işbirliği grubu birinci toplantısı” gerçekleştirildi. toplantıda bu işbirliğinin kurumsallaşması için bir protokol hazırlandı, protokolün yürürlüğe girmesi için yedi katılımcı ülkenin imzasının tamamlanması gerekmektedir.

30 ağustos - 8 eylül 1995 türkiye pekin’de yapılan ve 189 ülkenin katıldığı 4. dünya kadın konferansı’na katılarak taahhütleri çekincesiz olarak kabul etti.
kasım 1995 güneydoğu anadolu projesi bölge kalkınma idaresi başkanlığı tarafından bölgedeki kadınların durumunun iyileştirilmesi ve kalkınma sürecine entegre edilmesi amacıyla planlanan çok amaçlı toplum merkezlerinin (çatom) ilki urfa’da açıldı.

1996 kadının statüsü ve sorunları genel müdürlüğü’nce, 4. dünya kadın konferansı’nda kabul edilen eylem planı ve taahhütler çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, gönüllü kadın kuruluşları, siyasal partiler, sendikalar, meslek örgütleri ve basının katılımı sağlanarak ulusal eylem planı hazırlandı.

1996 kadın çalışmaları alanında ilk yüksek lisans diploması istanbul üniversitesi kadın çalışmaları ana bilim dalı tarafından verildi.

1996 4. dünya kadın konferansında verilen taahhütler gereğince kadının statüsü ve sorunları genel müdürlüğü koordinasyonunda gönüllü kadın kuruluşlarının katılımıyla kadın sorunlarının yoğunlaştığı dört alanda; eğitim, sağlık, hukuk ve istihdam komisyonları oluşturuldu.

29 haziran 1996 anayasa mahkemesi türk ceza kanunu’nun erkeğin zinasını suç olarak düzenleyen 441. maddesini anayasanın eşitlik ilkesine aykırılığı gerekçesiyle iptal etti. 27.12.1996 tarih ve 228600 sayılı resmi gazetede yayımlanan kararda verilen bir yıllık süre içinde yasal düzenleme yapılmaması nedeniyle erkeğin zinası 27.12.1997 tarihinden itibaren suç olmaktan çıktı.

1996 tarım ve köyişleri bakanlığı bünyesinde “kırsal kalkınmada kadın daire başkanlığı” kuruldu.

1997 kadının statüsü ve sorunları genel müdürlüğü koordinasyonunda 13 il valiliği bünyesinde “kadının statüsü birimleri” kuruldu.

22 mayıs 1997 kadının evlendikten sonra kocasının soyadını almakla birlikte, kendi soyadını da kullanabilmesi medeni kanun’un 153. maddesinde yapılan değişiklikle sağlandı.

19.11.1997 kadının statüsü ve sorunları genel müdürlüğü’nün önerisi üzerine içişleri bakanlığı’nca nüfus cüzdanlarında medeni hal kısmında “evli/ bekar/ dul/ boşanmış” gibi ifadelerin yerine sadece “evli” veya “bekar” ifadelerinin kullanılmasını düzenleyen genelge yayımlandı.

18 ağustos 1997 zorunlu temel eğitimi beş yıldan sekiz yıla çıkaran 4306 sayılı kanun yürürlüğe girdi.

13-14 kasım 1997 türkiye cumhuriyeti, amacı uzman bakanların çalışma alanları ile ilgili konularda avrupa konseyi faaliyetlerine etkin bir şekilde katılmalarını teşvik etmek olan kadın-erkek eşitliğinden sorumlu avrupa bakanlar konferansı’nın dördüncüsüne ev sahipliği yaptı. kadının statüsü ve sorunları genel müdürlüğü’nce istanbul’da gerçekleştirilen konferansa avrupa konseyine üye 40 ülkeden 38’i katıldı. 176 kişinin katıldığı konferans sonucunda üye ülkelerin eşitlik politikalarına yön verecek bir deklarasyon hazırlandı.

23 haziran 1998 anayasa mahkemesi kadının zinasını suç olarak düzenleyen türk ceza kanunu’nun 440. maddesini anayasanın eşitlik ilkesine aykırılığı gerekçesiyle iptal etti. gerekçeli karar 13.03.1999 tarih ve 23638 sayılı resmi gazetede yayımlandı.

12 temmuz 1998 sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu genel müdürlüğü tarafından, kadın konukevlerindeki hizmetin tür ve niteliğine, işleyişine ilişkin esasları, kuruluş personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla “sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu’na bağlı kadın konukevleri yönetmeliği” yayımlanarak yürürlüğe girdi.

21 ekim 1998 adalet bakanlığı, kadının statüsü ve sorunları genel müdürlüğü, ve kadın kuruluşlarının oluşturduğu gündem sonucunda bekaret kontrolünün, ancak takibi şikayete bağlı suçlarda, mağdurun rızası alınarak, ırza geçme gibi re’sen takip edilen suçlarda ancak hakim kararı ile gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise cumhuriyet savcısının yazılı izni ile yapılabileceğini düzenleyen bir genelge yayınladı.

1998 içişleri bakanlığı’nca nüfus cüzdanlarında yapılan düzenlemeye paralel olarak emekli sandığı genel müdürlüğü’nce verilen dul ve yetim tanıtım kartlarındaki “emekliye yakınlığı” bölümünde yer alan “dul kadın vb.” ifadelerin yerine sadece “eşi, kızı, oğlu, annesi, babası” gibi ifadelerin kullanılması sağlandı.

1998 türkiye büyük millet meclisi’nde, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi’nin ana hedefleri çerçevesinde türkiye’de kadının durumunu değerlendirmek amacıyla bir araştırma komisyonu kuruldu ve hazırlanan rapor kitap olarak kadının statüsü ve sorunları genel müdürlüğü’nce yayımlandı.

17 ocak 1998 aile içi şiddete uğrayan kişilerin korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını düzenleyen 4320 sayılı ailenin korunmasına dair kanun yürürlüğe girdi.

1 ekim 1998 yasalara aykırı olarak yapılan bekaret kontrollerinin önlenmesi amacıyla il valiliklerinin dikkatine sunulmak üzere hazırlanan ve hangi hallerde bekaret kontrolünün yapılacağını içeren genelge yayımlandı.

1998 gelir vergisi kanunu’nda yapılan bir değişiklikle aile reisinin beyanname vermesi esası kaldırılarak kadınların kocalarından ayrı olarak beyanname vermesi sağlandı.

1998 ankara barosu kadın hukuku komisyonu tarafından ankara adliyesi içinde şiddete uğrayan kadınlara hukuki danışmanlık ve psikolojik destek hizmetleri vermek üzere kadın danışma merkezi kuruldu.

1999 istanbul barosu kadın hukuku komisyonu kadın hakları uygulama merkezi’ni kurdu.

20 mart 1999 barolar bünyesindeki kadın hakları/hukuku komisyonları arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla “türkiye barolar birliği kadın hakları komisyonları ağı (tübakkom)” kuruldu.

eylül 1999 türkiye, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı önleme sözleşmesi’ni onaylarken koyduğu aile hukukunu ilgilendiren 15 ve 16. maddelerine ilişkin çekinceleri kaldırdı.

14 haziran 2000 kadın sorunlarını gündeme getirmek, tartışmalara her yöredeki kadınların katılımını sağlamak amacıyla kadının statüsü ve sorunları genel müdürlüğü, valilikler, barolar, üniversiteler ve gönüllü kadın kuruluşlarının işbirliği ile ülke genelinde “2000 yılı kadın toplantıları” adı altında panel, konferans, şenlik, sergi vb. yaklaşık 200 etkinlik gerçekleştirildi.

01.03. 2000 kadının statüsü ve sorunları genel müdürlüğü’nce yapılan çalışma çerçevesinde türkiye büyük millet meclisi bünyesinde “kadın erkek eşitliği daimi komisyonu” kurulmasına dair hazırlanan teklif, türkiye büyük millet meclisi anayasa komisyonunda görüşülerek, anılan komisyon yerine “kadın erkek eşitliğini izleme kurulu“ kurulması yönünde karara varıldı. kurulun oluşturulması tbmm içtüzüğünde değişiklik yapılmasına dair çalışmaların tamamlanmasını beklemektedir.

5-9 haziran 2000 türkiye, pekin deklarasyonu ve eylem platformunun sonuçlarının değerlendirilmesi, tam olarak uygulanmasının sağlanması, yeni eylem ve girişimlerin belirlenmesi amacıyla new york’ta yapılan “kadın 2000:21.yüzyıl için toplumsal cinsiyet eşitliği, kalkınma ve barış” konulu birleşmiş milletler genel kurul özel oturumuna katıldı. türkiye tarafından teklif edilen, kadın erkek eşitliği bakış açısının ana plan ve politikalara yerleştirilmesi, kota uygulamaları ve diğer araçlarla olumlu ayrımcılık politikalarının geliştirilmesi, erken ve zorla evlendirme ile namus cinayetlerinin kadınlara yönelik şiddet türleri arasında yer almasının yanı sıra diğer temel konulardaki önerilerin sonuç belgesinde yer alması sağlandı.

8 eylül 2000 ihtiyari protokol türkiye tarafından imzalandı. onay aşaması için türkiye büyük millet meclisi gündemine alındı. kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesinin daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla birleşmiş milletler tarafından hazırlanan ek ihtiyari protokol ile sözleşmenin taraf devletler tarafından ihlali durumunda kişilere ve kişilerden oluşan gruplara başvuru hakkı tanınmakta ayrıca uygulamaları denetlemek üzere kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi (cedaw) komitesine yapılacak şikayetleri kabul etme ve inceleme yetkisi tanınmaktadır.
aralık 2000 sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu genel müdürlüğünce istismara uğrayan ya da uğrama riski taşıyan, desteğe gereksinimi olan kadınlara psikolojik, hukuki ve ekonomik alanda danışmanlık hizmetleri sunmak ve yararlanabilecekleri hizmet kuruluşları konusunda rehberlik hizmeti sunmak üzere “ 183 alo kadın ve çocuk hattı” 20 ilde faaliyete geçirildi.

17 şubat 2001 türk medeni kanunu’nun kabulünün yıldönümü nedeniyle tbmm adalet komisyonunda görüşülmekte olan medeni kanun tasarısının eşitlikçi özünün korunarak yasalaşması için kadının statüsü ve sorunları genel müdürlüğü ve kadın kuruluşları tarafından kamuoyu oluşturma faaliyetlerinde bulunuldu. kadın dernekleri ve diğer sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla “medeni yasa tasarısı için hep birlikte” yürüyüşü gerçekleştirildi.

8 mayıs 2001 özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan kadın konukevlerinin açılış, hizmet, işleyiş, personel şartları ve denetim işlem ve esaslarını belirlemek, çağdaş anlayış ve şartlara uygun düzeyde hizmet vermelerini sağlamak amacıyla, “özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan kadın konukevleri yönetmeliği” yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1 ocak 2002 kadın-erkek eşitliği bakış açısı ile hazırlanmış olan ve eşlere eşit hak ve yükümlülükler getiren yeni türk medeni kanunu yürürlüğe girdi.

26 şubat 2002 “milli eğitim bakanlığı orta öğretim kurumları ödül ve disiplin yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” yeniden düzenlenerek yayımlandı.

18 ocak 2003 aile mahkemelerinin kuruluş görev ve yargılama usullerine dair kanun yürürlüğe girdi.

29 ocak 2003 kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesinin taraf ülkelerce uygulanmasının denetlenmesi konusunda, ayrımcılık sözleşmesi komitesine; sözleşmenin tanıdığı hakların ihlali durumunda bireylerce veya gruplarca veya onların rızası ile onlar adına yapılan şikayetleri kabul etme ve inceleme yetkisini tanıyan, “ihtiyari protokol” yürürlüğe girdi.

temmuz-ağustos 2003 birleşmiş milletler kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesinin 18. maddesi uyarınca, kadına ilişkin durum tespiti ve gelişmelerin izlenebilmesi için üye ülkelerin kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlemesi komitesine her dört yılda bir ülke raporlarını sunma yükümlülüğü kapsamında, kadının statüsü ve sorunları genel müdürlüğünün kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile hazırladığı “birleştirilmiş dördüncü ve beşinci ülke raporu” bm sekreteryasına gönderildi.

12 haziran 2003 kadın-erkek eşitliği bakış açısı ile türk vatandaşlığı kanununda değişiklik yapılarak yürürlüğe girdi.

10 haziran 2003 işveren işçi ilişkisinde cinsiyet dahil hiçbir nedenle temel insan hakları bakımından ayrım yapılmayacağı, iş sözleşmesinin yapılmasında, uygulanmasında ve sona erdirilmesinde cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapılamayacağı, cinsiyet nedeniyle eşit değerde iş için daha düşük ücret verilemeyeceği, cinsiyet, medeni hal ve aile yükümlülükleri, hamilelik ve doğumun iş aktinin feshi için geçerli sebep oluşturamayacağı gibi hükümleri içeren iş kanunu yürürlüğe girdi.

22 mayıs 2004 kanun önünde eşitlik, temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmaların yasalardan üstün olacağına ilişkin anayasanın 10 ve 90 ıncı maddeleri değiştirilerek yürürlüğe girdi.

21 temmuz 2004 doğum izinlerinin artırılmasına ilişkin düzenlemeler yapan devlet memurları kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun yürürlüğe girdi.

6 kasım 2004 kadının statüsü genel müdürlüğü teşkilat ve görevleri hakkında kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

13 kasım 2004 aile ve sosyal araştırmalar genel müdürlüğü teşkilat ve görevleri hakkında kanun yürürlüğe girdi.

26 eylül 2004 cinsiyet eşitliği ve kadına karşı şiddet konusunda çağdaş düzenlemeler içeren yeni türk ceza kanunu kabul edildi.

15 ocak 2004 personel alımlarında cinsiyet ayrımcılığı yapılmamasına ilişkin “personel temininde eşitlik ilkesine uygun hareket edilmesi” başlıklı 2004/7 sayılı başbakanlık genelgesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

14 temmuz 2004 “gebe ve emziren kadınların çalıştırılma şartlarıyla emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarına dair yönetmelik” resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

9 ağustos 2004 “kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılma koşulları hakkında yönetmelik” resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

1 haziran 2005 yeni türk ceza kanunu yürürlüğe girdi.

13 temmuz 2005 büyük şehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyelerin kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmalarının belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında olduğuna ilişkin düzenlemenin bulunduğu belediye kanunu yürürlüğe girdi.

20 temmuz 2005 hakkında herhangi bir tedbire hükmedilen kişiler ve hükümlülere yönelik suç işlemesini önlemek ve topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasına dair hükümler içeren denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile koruma kurulları kanunu yürürlüğe girdi.

18 mayıs 2005 tbmm “töre ve namus cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması komisyonu kurulmasına ilişkin karar” resmi gazetede yayımlandı.

18 ekim 2005 töre ve namus cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonu çalışmalarına başlamıştır.

not: bir yerlerden copy-paste ama nerden olduğunu hatırlamıyorum.
sakıncalı piyade sakıncalı piyade
kadın haklarının kadınların erkeklerle sidik yarıştırmak istemelerinden daha derin bir mevzu olduğuna, pozitif ayrımcılığın kati anlamda gerekliliğine dair istatistiksel ve belgelerle kanıtlanmış olaylara değinmek isterim;

aşağıdaki istatistikler kadına yönelik şiddetin dünya çapında ne denli ağır ve yaygın bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır. ancak, bu rakamlar bu insan hakları ihlalinin gerçek boyutunu göstermemektedir. kapsamlı ve ayrıntılı olamadıkları için ihtiyatlı bir biçimde ele alınmalıdır. kadına yönelik şiddet sistematik olarak araştırılmamakta ve gerçek istatistikler veriler bulunmamaktadır. birçok kadın, uğradığı şiddeti rapor etmemektedir – utanmakta, kendilerine şüpheyle yaklaşılmasından, inanılmamasından veya daha fazla şiddete maruz kalmaktan korkmaktadırlar. bazı ülkelerde bu sorunla ilgili hiçbir bilgi olmaması ve bazı ülkelerde de kapsamlı bilgi bulunmaması, bu sorunun ülkeye özel olduğu anlamına gelmemektedir. aksine, incelenmesi ve baş edilmesi için daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin altını çizmektedir.

küresel köy

kadına yönelik şiddet küçültülmüş bir dünyada, 1000 kişilik bir küresel köyde nasıl görünürdü? (rakamlar bm, who ve hükümetler ve hükümet dışı örgütlerin istatistiklerine dayanarak verilmektedir)

· nüfusun beş yüzü kadın

· aslında 510 olacaktı ama 10 bebek cinsiyet kökenli kürtaj nedeniyle hiç doğamadı veya ihmal sonucu bebekken öldü.

· 300 kadın asyalı

· 167 kadın tüm hayatlarının bir noktasında dayak yemiş veya bir başka şiddet türüne maruz kalmıştır.

· 100 kadın tecavüz veya tecavüze teşebbüs kurbanı olacaktır.

kadinlar ve nüfus

· dünya nüfusunun %49.7’si kadın (3,132,342,000 kadın; 3,169,122,000 erkek) (bm nüfus dairesi)

· normalde yaşıyor olması gereken en az 60 milyon kız çocuğu cinsiyet tercihli kürtaj veya erkek çocuklarından daha önemsiz olarak görüldükleri için yetersiz bakım nedeniyle çeşitli toplumlarda “kayıp”lar. (e, joni seager, 2003).

aile içi şiddet

aile içi şiddet farklı biçimlerde görülmektedir – tokat, yumruk, tekme ve dayak gibi fiziksel saldırıdan sindirme, sürekli küçümseme ve aşağılama, ailesinden ve arkadaşlarından tecrit etme, hareketlerini izleme ve kısıtlama, bilgiye ve yardıma erişimini engelleme gibi kontrol amaçlı tavırları da içeren psikolojik tacize kadar geniş bir spektrumda görülmektedir.

dünya çapında

· her üç kadından en az biri, veya yaklaşık bir milyar kadın hayatlarının bir noktasında dayak yemiş, zorla seks yapmaya zorlanmış ya da farklı bir biçimde tacize uğramaktadır. bunu yapan genellikle kendi ailesinden veya tanıdığı biri. (e, l heise, m ellsberg, m gottemoeller, 1999).*

· kadınların yaklaşık %47’si ilk cinsel ilişkilerinin zorla olduğunu bildirmektedir. (a, who 2002)

· kadın cinayet kurbanlarının yaklaşık %70’i erkek partnerleri tarafından öldürülmüştür. (a, who 2002).

· kenya’da haftada birden fazla kadının erkek partneri tarafından öldürüldüğü bildirilmektedir. (e, joni seager, 2003).

· zambia’da haftada beş kadın erkek partneri veya aile bireyi tarafından öldürülmektedir (e, joni seager 2003).

· mısır’da kadınların %35’i evliliklerinin bir noktasında kocalarından dayak yemiştir. (a, unicef 2000).

· bolivya’da 20 yaş ve üzerindeki tüm kadınlar son 12 ay içinde fiziksel şiddete maruz kalmıştır. (a, who 2002).

· kanada’da aileye yönelik şiddetin maliyeti, tıbbi bakım ve verim kaybı dahil yılda 1.6 milyar dolardır. (a, unicef 2000).

· abd’de her 15 saniyede bir kadın, genellikle kocası/partneri tarafından, dövülmekte. (dünya kadınları hakkında bm çalışması, 2000).

· bangladeş’te tüm cinayetlerin %50’sini partnerleri tarafından öldürülen kadınlar oluşturuyor(e, joni seager, 2003).

· yeni zelanda’da kadınların %20’si erkek partnerleri tarafından dövüldüğü veya fiziksel tacize uğradığını belirtmekte(a, unicef 2000).

· pakistan’da kadınların %42’si şiddeti kader olarak görüyor; %33’ü karşı koymak için çok çaresiz olduklarına inanıyor; %19’u karşı koymuş ve %4’ü buna karşı harekete geçmiş. (hükümetin 2001 yılında pencap’ta yaptığı çalışma).

· rus hükümet dışı örgütlere göre, rusya federasyonu’nda 36,000 kadın her gün kocaları veya partnerleri tarafından dövülüyor. (d, omct 2003).

· ispanya’da 2000 yılında her beş günde bir kadın erkek partneri tarafından öldürüldü (d, joni seager, the atlas of women).

· britanya’da haftada yaklaşık 2 kadın partnerleri tarafından öldürülüyor(e, joni seager, 2003).

cinsel şiddet

tecavüz cinsel şiddetin en şiddetli biçimidir. ayrıca istenmeyen gebelik ve hiv/aids gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklara da yol açmaktadır. ancak, tecavüz, içinde damgalanmayı barındırdığı için, büyük oranda gerçeğin altında belgelenmekte ve nadiren cezalandırılmaktadır.

dünya çapında

· her beş kadından biri hayatlarında tecavüz veya tecavüz girişimi kurbanı olacaktır (who 1997).

· güney afrika’da her gün 147 kadın tecavüze uğramaktadır. (güney afrika irk ilişkileri enstitüsü 2003).

· abd’de her 90 saniyede bir kadın tecavüze uğruyor (abd adalet bakanlığı, 2000).

· fransa’da her yıl 25,000 kadın tecavüze uğruyor (avrupa kadınlar lobisi, 2001).

· türkiye’de kadınların %35.6’sı bazen, %16.3’ü sık sık aile içi tecavüze uğruyor (2000 yılında yayınlanan taramalar, müslüman toplumlarda kadın ve cinsellik, wwhr yayınları: istanbul, 2000).

kadin ve savaş

çatışmalar sırasında kadınlara yönelik şiddet salgın boyutlarına ulaştı. kitlesel tecavüzler sistematik biçimde bir savaş silahı olarak kullanılmaya başladı. üstelik çatışmalar sırasında kadınlar, bazen aileleri için temel ihtiyaçları karşılayabilmek için, fiziksel ve ekonomik zorlamalarla fahişelik yapmak zorunda kalıyorlar. savaş kadınları başla yönlerden de etkilemektedir – mülteci ve yerinden edilmiş kişilerin çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturmaktadır.

dünya çapında

· mültecilerin %80’inin kadınlar ve çocuklar oluşturmaktadır (bmmyk, 2001).

· milyonlarca kadın ve çocuk tüm dünyada yaşanmakta olan 34 toplumsal, etnik, siyasi ve/veya uluslararası silahlı çatışmalarda kısılmışlardır (1 ocak 2003 itibariyle aktif toplumsal silahlı çatışmalar, csp – sistemik barış merkezi).

· kadın ve kız çocuklarının ticareti çatışma bölgelerinin %85’inde görülmektedir (save the children 2003).

· kadın dernekleri ekim 2002’den bu yana demokratik kongo cumhuriyeti’nin uvira bölgesinde 5,000 tecavüz vakası tespit etmiştir; bu da günde 40 vaka anlamına gelmektedir (a, bm 2003).

· ruanda’da 1994 soykırımı sırasında 250,000 – 500,000 arası kadın, yani kadınların yaklaşık %20’si tecavüze uğramıştır (uluslararası kızıl haç raporu, 2002).

· sierra leone’de yerlerinden edilmiş kişilerin %94’ü tecavüz, işkence ve cinsel kölelik gibi cinsel saldırılara maruz kalmıştır (c, insan hakları için doktorlar, 2002).

· irak’ta nisan 2003’ten bu yana savaş sırasında ve sonrasında, aralarında sekiz yaşında kız çocuklarının bile bulunduğu en az 400 kadının tecavüze uğradığı bildirilmiştir (insan hakları izleme örgütü araştırması, 2003).

· kadınlar ve silahlı çatışmalar çalışma masasının 2001 raporuna göre, kolombiya’da her 14 günde bir kadın zorla “kayıp” ediliyor (a, unifem 2001)

· 1975 – 1979 yılları arasında kamboçya’da yaklaşık 250,000 kadın zorla evlendirilmişti. kızıl kmerler rejimi sırasında ortalama olarak her kamboçya köyünde iki grup arası evlilik gerçekleşmiş olabilir (unifem).

· bosna – hersek’te, 1992 yılındaki 5 ay süren çatışmalar sırasında 20,000 – 50,000 arası kadın tecavüze uğradı. (iwtc. küresel kadın ağı #212. 23 ekim 2002).

· kosova’daki bazı köylerde ergenliğe ulaşmış kadınların %30 - %50’si sırp kuvvetlerinin tecavüzüne uğramıştır. (uluslararası af örgütü, 27 mayıs 1999).

zarar veren uygulamalar

dünyanın gerçek anlamda her kültüründe, “normal” veya “geleneksel” sayıldığı için görünmeyen kadına yönelik şiddet biçimleri bulunmaktadır.

dünya çapında

· 135 milyondan fazla kadın ve kız çocuğu kadın sünneti olmuştur ve her yıl 2 milyon kız çocuğu ve kadın bu riskle karşı karşıyadır (her gün 6,000 kişi). (a, bm, 2002).

· şu an 10 –17 yaş grubunda olan 82 milyon kız çocuğu 18 yaşına basmadan evlenecek (unfp)

· afrika’nın 28 üzerinde ülkesinde kadın sünneti uygulanmaktadır (d, ulsulararası af örgütü, 1997).

· nijer’de en yoksul genç kadınların %76’sı 18 yaşından önce evlenecek (a, unfpa 2003).

· mısır’da 15-49 yaş arası evli kadınların %97’si kadın sünneti olmuştur (who taraması, 1996).

· iran’da, çoğunluğu etnik arap olan kuzistan bölgesinde, 2003 yılında iki aylık bir süre içinde 20 yaşından küçük 45 kadın, yakın akrabaları tarafından “namus” cinayetine kurban gitmiştir (middle east times, 31 ekim 2003).

· kadın sünnetinin hindistan, endonezya, malezya ve sri lanka gibi asya ülkeleriyle avustralya’daki göçmen topluluklarda görüldüğü bildirilmiştir (a, bm 2002).

· (hindistan’da yılda yaklaşık 15,000 çeyiz cinayeti yaşanmaktadır. bunların çoğu kaza süsü verilen mutfak yangınları sonucu olmaktadır (injustices studies. vol. 1, kasım 1997).

· kadın sünneti danimarka, fransa, italya, hollanda, isveç, isviçre ve britanya’daki göçmen topluluklar arasında uygulanmaktadır (a, bm 2002).

kadina yönelik şiddette devletin başarisizliği

kadına yönelik şiddet çoğunlukla bildirilmiyor. kadınların şiddet olaylarını bildirmekten alıkoyan çeşitli unsurlar var: misilleme yapılacağı korkusu, ekonomik olanaklarının olmaması, duygusal bağımlılık, çocuklar için kaygı duyma ve giderim olanaklarına erişememe. çok az ülkede polis, yargı ve tıbbi personele tecavüz vakalarıyla nasıl ilgileneceklerine dair özel eğitim verilmektedir.

dünya çapında

· şiddete uğrayan kadınların %20-70’i who çalışması için kendileriyle görüşülene kadar hiç kimseye bundan bahsetmemiş (who, cenevre, 2002).

· güney afrika’da tecavüz nedeniyle mahkumiyet oranı ortalama %7. bu, 2003 yılında rapor edilen tecavüz sayısının üçte biri (mart 2003, polis yıllık raporu)

· mısır’da fiziksel şiddete uğrayan kadınların %47’si bunu hiç kimseye söylememiş (nüfus temelli çalışma, 1999). (a, who 2002).

· şili’de tecavüze uğramış kadınların sadece %3’ü olayı polise bildirmektedir (a, who 2002).

· abd’de kadınların %16’sı tecavüzü polise rapor etmektedir; bildirmeyenlerin yaklaşık %50’si, isimlerinin ve özel ayrıntıların açıklanmayacağı garanti edilirse bunu yapacaklar (ulusal mağdur merkezi/suç kurbanları araştırma ve tedavi merkezi, 1992).

· avustralya’da 12 ay içinde fiziksel saldırıya uğramış kadınların %18’i bunu hiç kimseye söylememiş (nüfus temelli araştırma, 1999).

· bangladeş’te kadınların %68’i dayak yediğini hiç kimseye hiçbir zaman söylememiş (a, who 2002).

· avusturya’da 90lı yıllardaki tecavüz davalarının %20’si mahkumiyetle sonuçlandı (e, londra metropolitan üniversitesi, 2003).

· irlanda’da fiziksel tacize uğramış kadınların %20’si polise başvurmuş (nüfus araştırması, 1999). (a, who 2002).

· rusya federasyonu’nda aile içi şiddet mağduru kadınların %40’ı kolluk kuvvetlerinden yardım talep etmiyor (uluslararası insan hakları federasyonu, kadın 2000: rusya).

· britanya’da tecavüze uğramış kadınların %13’ü saldırıyı polise bildiriyor (e, joni seager, 2003).

cezasiz kalan şiddet

kadına yönelik şiddet sıklıkla kontrolsüz ve cezasız kalışor. bazı ülkelerde bununla ilgili hiçbir yasa yok, başka ülkelerde ise yasalar bazı şiddet biçimlerini cezalandırabilirken bazılarını yasa dışı bırakıyor. grekli yasaların bulunduğu durumlarda bile birçok ülkede yasalar tam olarak uygulanmıyor.


dünya çapında

· 2003 yılında en az 54 ülkede kadınlara yönelik ayrımcı yasalar bulunuyordu (bm kadına yönelik şiddet özel raportörü raporuna göre)

· bm kadına yönelik şiddet özel raportörünün 1994-2003 incelemesinde, incelenen ülkelerin neredeyse tamamında kolluk kuvvetleriyle ilgili sorunlar olduğu görülüyor.

· 79 ülkede aile içi şiddete karşı hiç yasa yok (ya da bilinmiyor) (unifem, not a minute more, 2003).

· eldeki bilgilere göre aile içi tecavüz sadece 51 ülkede cezai bir suç olarak tanımlanıyor (unifem, 2003).

· sadece 16 ülkede cinsel saldırıyla ilgili özel yasa bulunuyor; sadece 3 ülkede kendi başına kadına yönelik şiddeti suç fiili kategorisi olarak tanımlıyor (bangladeş, isveç ve abd) (a, unifem 2003).

· bolivya, kamerun, kosta rika, etiyopya, lübnan, peru, romanya, türkiye, uruguay ve venezuela’da, ceza yasası uyarınca tecavüzcü kurbanla evlenmeyi teklif eder ve kurban da kabul ederse serbest bırakılmakta. (d, joni seager, the atlas of women, 2003).

· sözde “namus” savunması (tamamen ya da kısmi olarak) peru, bangladeş, arjantin, ekvator, mısır, guatemala, iran, israil, ürdün, suriye, lübnan, türkiye, batı şeria ve venezuela’nın ceza yasalarında yer almaktadır (a, bm 2002).

hiv/aids

kadına yönelik şiddet giderek daha çok önemli bir kamu sağlığı sorunu olarak kabul edilmekte. şiddet kadının doğurganlık sağlığının yanı sıra fiziksel ve zihinsel sağlığını da çeşitli biçimlerde etkileyebilir. kadına yönelik cinsel şiddet, hiv/aids bulaşma oranının aynı yaş grubundaki erkeklerden daha çok kadınlarda görülmesiyle sonuçlanmaktadır.

dünya çapında

· dünya hiv/aids hasta nüfusunun %51’i (20 milyondan fazla) kadın (a, unifem 2003).

· dünya çapında hiv enfeksiyonlarının yarıdan fazlası 15-24 yaş grubundaki gençlerde görülmekte ve hiv pozitif 15-24 yaş arası gençlerin %60’ı kadın (unaids, 2003).

· hergün meydana gelen 15, 000 yeni enfeksiyonun %55’i kadın (unaids, 2003).

· avrupa, alt-sahra afrika ve kuzey amerika’nın birçok şehrinde artık aids 20 – 40 yaş arası kadın ölümlerinde önde gelen nedenlerden biri (unaids, 2003).

· 2003 yılında üç milyon kişi aids bağlantılı hastalıklar nedeniyle öldü (unaids, 2003).
kaş bıyık kaş bıyık
türkiye'de kadının ekonomisine dayanan haklardır. kadının ekonomik özgürlüğü varsa hakkını arıyor ve dahası hakkını veriyorlar, eğer kadının parası yoksa " kır kıçını otur" diyorlar.
1 /