kafa kağıdı

umutsenmigeldin umutsenmigeldin
1844 yılında istanbul'da yapılan ve kadınların da sayıldığı 2. genel nüfus sayımında halka, "mecidiye" denen ilk kimlik belgeleri verildi. bu uygulama istanbul'dan başlayarak tüm imparatorluğa yaygınlaştırıldı. halkın, nüfus tezkirelerini feslerinin altında saklamaları nedeniyle, bu nüfus belgelerine "kafa kağıdı" adı verildi. bu sayımda, imparatorluk sınırları içinde ve istanbul'da 36,5 milyon insan tespit edildi.