kagider

lyubimaya lyubimaya
kagi̇der, türkiye kadın girişimciler derneği,
eylül 2002'de 38 kadın girişimci tarafından
ülke çapında faaliyet gösteren ve kar amacı
gütmeyen bir sivil toplum örgütü olarak
i̇stanbul'da kuruldu. kagider bugün farklı
sektörlerde aktif olarak çalışan ve değer
üreten 292 kadın girişimci üyesi ile büyümeye
ve güçlenmeye devam etmektedir.
kagi̇der - türkiye kadın girişimciler derneği yeni yılın i̇lk kagi̇der kahvaltı toplantısı gerçekleştirildi kagider

(bkz: genckagider)