kaldırım taşlarının altında kumsal var

curtis curtis
sel yayıncılık'tan çıkan ve guy debord'un önderliğindeki bir takım avangart sanatçı ve düşünürün oluşturduğu sitüasyonuist enternasyonel'in faaliyetlerini anlatan güzel kitap.
bu başlıktaki 4 giriyi daha gör