kant

benden sonra mutluluk benden sonra mutluluk
''yüreklice düşün, gir bu yola seve seve!
iyi yaşamayı sonraya bırakan kimse
yolunda bir ırmakla karşılaşıp da akıp geçmesini bekleyen
köylüye benzer...
oysa ırmak hiç durmadan akıp gidecektir.''
bu başlıktaki 7 giriyi daha gör