kapitalist muhafazakar seküler piçler

stahanov stahanov
dünyayı istila eden insan cinsi. bir yüzyıldır sürüyor bu istila. insanlara da piç etiketi yapıştırıyorlar. işleri güçleri cinsiyetçilik.