kapitalizm

1 /
aqua aqua
konuşurken, muhabbet ortamlarında fikren karşı çıksak da özel günler,*** moda ve çeşitli alışkanlıklar sayesinde farkında olmadan desteklediğimiz sistem.
my dying bride my dying bride
avrupa'da fedoal beyler, nüfüzunu güçlü tutmak için kırsal kesimden şehirlerine göçü teşvik ediyorlardı. bu yöntem dahilinde göçmenlere büyük imtiyazlar tanımışlar ve onları şehirde bedavadan toprak sahibi yapmışlardır. daha sonra fedoalite çökünce bu arazi ve mülk sahibi eski göçmenler hakları olmadıkları halde sahip oldukları maden ve arazileri satmaya ve üzerlerinden büyük paralar kazanmaya başlamışlardır. daha sonra işi saykoya bağlayan bir maden sahibi kiliseden cennet için yer ayırmış ve böyle bir furyayı tüm avrupaya yaymıştır. bu kapitalizmin başlangıcı kabul edilir. kilise büyük paralar kazanmış ve bu paraları gereksiz işlere harcamıştır.

daha sonra, daha çok kar amacı güden maden sahipleri ve dokumacılar makinelere başvurmuş ve makineleşme ilk olarak 18 yy başlarında ingilterede başlamıştır. madenden su çıkartma amaçlı olarak ilk buhar makineleri yapılmış ve insana göre çok hızlı çalışan dokuma makineleri yaratılmıştır. bu şekilde ingiltere hızla diğer sanayi dallarındada gelişmiş ve avrupa fakirleşmeye başlamıştır. ayrıca kapitalizm yeni hammaddelere ihtiyaç duyduğundan sömürgeleştirme çalışmalarına gidilmiş ve fransada bu fakirleşmenin sonucu fransız ihtilali olmuştur. zaman geçtikte bu fazla kar sevdası büyük teknik gelişmelere sebebiyet vermesiyle beraber büyük çekişmelere ve savaşlara sebebiyet vermiştir. bu günümüzde de görüleceği üzere devam etmektedir.

19yy ortalarına doğru bu kapitalizm hareketinden rahatsız olan insanlar sosyalizm sistemini eskiye nazaran çok daha geliştirmiş ve kapitalizme bir rakip olarak insanlığın hizmetine daha doğrusu işçi sınıfın hizmetine sunmuşlardır. fakat bu yarattıkları sosyalizm sistemini, çalışır hale getirmek için ihtilallere gerek duyulmuştur. kapitalizmin bir gün çökeceğini öngören bu sistem niye ihtilale gerek duymuştur orası tartışılır.

itülü bir mühendis adayı olaraktan mühendis adaylarına tavsiyem daima soğukkanlı düşünmeleridir, mühendisliğin asıl amacı insanlığın günlük yaşamda rahatlığı için ve işçilerin daha iyi ortamlarda çalışmaları sağlamak için makineleri her zaman ön planda tutmalarıdır ve daha iyilerini yaratmak için çalışmaktır.
wary wary
sermayenin özel kişilerde toplandığı ve dolayısıyla üretim araçlarına da özel şirketlerin sahip olduğu sömürü düzeni. kapitalizm insanın temel iç güdülerini sömürerek kendini ayakda tutar. bu yüzden gerekliliği mantık ve sağduyu ile idrak edilebilen sosyalizme karşı başarılı olmuştur. ve gene bu yüzdendir ki kapitalizm insanların cahil kalmasını ister. düşünen insan çarpıklıkları görüp sistemi sorgular. oysa sadece çalışmaya yönelik bilgilerle eğitilmiş, reklamlarla, trendlerle, rekabetle beyni yıkanmış insan ideal aptal tüketici formundadır. hayatını fikirleriyle yönetemez hale getirilmiş birey mecburen en temel ihtiyaçlarının peşinden sürüklenir. güç, cinsellik, şiddet, beslenme gibi temel içgüdülerine yönelik yapılan yoğun reklam bombardımanı işte bu boş, apolitik ve şekilci insan modelini yaratmıştır. kapitalizmin yarattığı bu kısır döngü ne yazıkki köklerini gittikçe sağlamlaştırmakda ve insanlığı yokoluşa sürüklemekdedir.
eglaia eglaia
kendi içinde işleyiş yapısıyla mükemmel bir sistemdir. her ideolojik sistem gibi elbet birgün çökecektir ancak o çöküş gelene kadar mükemmel bir şekilde işleyecek sistemdir. kapitalizm, insan doğasına en uygun ideolojidir aslında. zengini zenginleştiren, fakiri fakirleştiren, sistemi eleştirmek isteyenin bile parasını sömürmeyi başaran, yaşayan her varlığın beslediği sistemdir. kapitalizme karşı çıkarken bile kapitalizmin üretimini kullanmak zorundasınızdır. afiş basacaksanız orada, site açacaksanız orada, eylem yapacaksanız orada.. kapitalizmi beslemeden kapitalizme karşı çıkmak mümkün müdür?
insanın yaşıyor olması bile kapitalizmi beslemesi için yeterlidir.
kapitalizm bu açıdan kusursuzdur. eşitlik ve insanlık gibi terimlere kapitalizm sözlüğünde rastlanmaz.

lakin gün gelip bu sistem yıkılsa bile, çok geçmeden ya tekrar doğacaktır, ya da evrimleşerek kendini tekrar edecektir. çünkü tüm insanlar eşittir bazıları ise daha eşittir. insan doğası gereği kapitalizme sürüklenecektir.
(bkz: pesimist)
(bkz: objektif dünya görüşü)
kokulu battaniye kokulu battaniye
kapitalizm, eklentisi popüler kültürle birlikte her daim bıkmadan modadır,popüler müziktir,cıplak mankenler, güzel vücutlu ses özürlü şarkıcı bozuntuları veya rayban, pembe gömlek ve benzeri sapkınlıklara saplanıp düşünmeden insanı sadece tüketime dayandırarak paraya tapındırmayı amaçlarlar.nitekim bunu basarmışlardır; bircok insanın ergenlik bunalımında kendini bulmak adına yada birtakım kişisel sorunlarının oldugu dönemlerde kendilerini alışveriş merkezlerine atmaları ya da genç kızlarımızın zengin koca arayışları bununla bağlantılıdır..
gelirsemkal gelirsemkal
kimileri için market ekonomisinin olduğu heryerde var olan sistem. fakat bazıları derken ki bugün gördüğümüz kapitalizm fabrika üretimiyle doğmuştur.
blefescu blefescu
'paran kadar adamsın, paran kadar yaşam hakkın var, paran kadar hayattan zevk alma hakkın var. dünyaya para kazanmak, para kazandırmak, para harcamak ve bu uğurda başkalarının anasını bellemek üzere geldin, tarzında bir yaşam tarzı.
1 /