kara enerji

sycrone one sycrone one
evren'in %70'ini oluşturduğu öne sürülen şey.evrenin genişlemesini sağladığı iddia edilmekte.

"kozmologlar, evrenin genişlemesini hızlandırdığı düşünülen, etkisi üzerinden dolaylı olarak varsaydıkları bu gizemli güce kara enerji diyor. kara enerjiyi basit tabiriyle ‘gidip yerinde incelemek’ olanaksız, araştırmalar daha çok akıl yürütme ve matematiksel hesaplama şeklinde yapılıyor.

einstein’a göre kara enerji uzayın doğasından gelen bir özellik, kimilerine göre ise elektromanyetik alanlarını birbirine ittirimi. belki de kütleçekim alanlarını henüz bilinmeyen bir şekilde bükülmesinden meydana gelen bir anormallik de olabilir."

kaynak: ntvmsnbc
vulpius vulpius
bu enerji hakkında öngörülen tahminler doğru ise, kütleçekimin kütleleri bir araya toplama kuvveti kara enerjinin itim kuvvetine göre çok daha zayıf kalması ve bu itimin sürekli olarak artması nedeniyle, evrende bulunan tüm madde birbirinden uzaklaşarak irtibatını kaybedecek, öyle ki bir molekülün atomları bile birbiriyle etkileşemeyecek, boşluktan hiçbir farkı kalmayan bir garip varlık haline dönüşecek(miş).

üzülmeyin. o güne kadar birileri bu enerjiyi maddeye çevirmenin yolunu bulur elbet.