kara kuvvetleri komutanlığı

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
1
subaquatic
27 haziran 2007 tarihinde 2216. yaşını kutlayan komutanlıktır.

edit: kuvvetin tarihçesini koymak lüzumu görülmüştür, tarihçe kuvvet'in web sayfasından alınmıştır.

kara kuvvetleri temeli; hun imparatorluğu döneminde mete han tarafından m.ö.209 yılında atılmıştır.

1040 yılında dandanakan meydan muharebesinde gaznelileri yenerek istiklaline kavuşan, 26 ağustos 1071 malazgirt meydan muharebesinde bizanslıları yenerek, anadolu’yu yeni bir türk yurdu yapan büyük selçuklu devletinde, kara kuvvetlerinin teşkilat ve eğitimi sağlam esaslara bağlanmıştır.

1299 yılında kurulan osmanlı imparatorluğunun, ilk yıllarındaki teşkilatında selçukluların ve memlukların tesirleri görülür. osmanlı ordusunun teşkilatlı bir şekilde ortaya çıkışı ise sultan ı nci murat zamanında olmuştur. tarihte ilk süvarili ordu olma niteliğini taşıyan osmanlı ordusu önceleri yalnızca atlı akıncılardan oluşmakta iken, daha sonraları yaya birliklerinde katılmasıyla yeniçeri ocağı adı altında sürekli bir yapıya dönüştürüldü. imparatorluğun yükseliş dönemlerinde yeniçeri ocağı önemli rol oynamıştı.

osmanlı imparatorluğunun gerileme devri ile birlikte, 15 haziran 1826'da başlayan yeniçeri ayaklanmasının bastırılmasını müteakip, bu ocak kaldırılmıştır. “asakir–i mansure-i muhammediye” adında yeni bir ordu kuruldu. bu gücün temelini “kol” adı verilen taburlar oluşturmuştur. yine bu dönemde ihtiyat “redif” kuruluşu göreve başlamıştır.

1843’te yeni bir düzenlemeye gidilerek beş yıllık hizmet süresine tabi personelle oluşturulan 5 ordu kurulmuş olup, 1848 yılında yapılan bir değişiklikle ordu sayısı 6 ya çıkarılmıştır. osmanlı ordusu yaklaşık 300.000 kişilik bir güce yükseltilmiştir.

atatürk’ün önderliğindeki ulusal kurtuluş savaşında kazanılan zafer sonunda, türk kara kuvvetleri, cumhuriyet döneminin başında ikişer tümenli 9 kolordu ve 3 süvari tümeninden oluşan üç ordu müfettişliği halinde teşkilatlandı. ilk tank birlikleri 1934 yılında oluşturulmuştur. daha sonra komando ve paraşüt birlikleri kurulmuş, silah, teçhizat ve her cins malzemenin üretilmesi için önemli adımlar atılmıştır. ordu komutanlıkları, 1949 yılında teşkil edilen kara kuvvetleri komutanlığına bağlandılar. modernleşme sürecinde türk kara kuvvetleri; süvari birliklerini lağv ederek, motorize hale getirilen birliklere önem verilmiştir.

günümüzde kara kuvvetleri; dört ordu komutanlığı, 4'üncü kor.k.lığı, k.t.b.k.lığı, k.k.eğitim doktrin komutanlığı ile k.k.lojistik komutanlığından oluşmuştur.

değişen uluslararası siyasi ve askeri ortam ile gelişen teknoloji; kara kuvvetlerinin yeniden yapılanmasını gerektirmiş, 1990’ lı yıllarda kuvvet; modern muharebe ortamına uyum sağlayacak biçime getirilmiştir. bu yeni konseptle; kara kuvvetlerinin hareket yeteneğini artıran kolordu, tugay ve tabur esasına dayanan bir yapılanma oluşturulmuştur.

türk kara kuvvetlerinde eğitim; göreve yönelik muharebe ortamına benzer gibi uygulanan ferdi eğitimden, ortak tatbikatlara kadar uzanan bir bütünlük içinde ve her an savaşa hazır birlikler yetiştirecek biçimde uygulanır.

türk kara kuvvetleri yeni kuvvet yapısı çalışmaları ile birlikte, mevcut kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak, envanterdeki harp silah ve araçlarını bir plan dahilinde modernize etme gayretleri içindedir. 2000’li yılların kara kuvvetlerini oluşturmak maksadıyla, sürdürülen modernizasyon çalışmaları içerisinde önemli ve öncelikli projeler arasında;

taarruz / taktik keşif helikopteri projesi
hedef tespit, teşhis projesi
modern piyade tüfeği projesi
tanksavar projesi
topçunun otomasyonu projesi
kaideye monteli stınger projesi
nbc projesi
mlrs projesi
topçu tespit radarı projesi
hava savunma erken ihbar radar projesi
modern tank projesi
mayın tespit sistemi projesi
uçaksavar topçu projesi
yük helikopteri projesi
zpt/zma projesi
insansız hava aracı projesi
taktik saha muhabere sistemi projesi
entegre istihbarat sistemi projesi sayılabilir.

modernizasyon çalışmaları sadece, harp silah ve araçlarının modernizasyonu ile sınırlı kalmamakta, türk kara kuvvetlerinin esas yönetici kadrosunu oluşturacak geleceğin subay adaylarının; 2020 yılların gerektirdiği niteliklere sahip kılmak için gerekli eğitim ve öğretim faaliyetlerini de kapsamaktadır. bu çerçevede;

kara harp okulunda 1991-1992 öğretim yılından itibaren sistem mühendisliği akademi programının uygulanmasına başlanmıştır. sistem mühendisliği; bilim dalında, lisans düzeyinde öğrenim görmüş subaylar yetiştirmeyi öngörmektedir.
lider kadroların ilk basamağını oluşturan askeri liseler ve astsubay hazırlama okullarının eğitim ve öğretim faaliyetleri bilgi çağı ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmiş olup, 1996-1997 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla tüm orta dereceli askeri “okullarda öğrenmeyi öğrenme” olarak tanımlayan yaratıcılığı ve eleştirel düşünceyi geliştirmeyi amaçlayan modelin uygulamasına başlanmıştır.
1996-1997 eğitim yılından itibaren dört devreli eğitim sistemi terk edilerek, altışar aylık iki devrelik eğitim sistemi uygulamasına geçilmiştir. bu sayede personel ve birliklerin dönem sonu tatbikatlarını tam hazırlıkla yapma imkanı sağlanmış ve eğitimin verimliliği artırılmıştır. türk kara kuvvetlerinin bünyesinde yer alan, sınıf okulları/ sınıf okulu ve eğitim merkez komutanlıkları ile er eğitim merkez komutanlıklarınca, eğitimde; “görevini eksiksiz yapan, disiplinli / eğitimli / bakımlı, attığını vuran üstün muharebe gücüne sahip çağın gelişmelerine ayak uyduran her an göreve hazır her türlü şartta harekat yapacak, rehberi atatürkçü düşünce olan birlikler yetiştirmek.” temel hedef olarak ele alınmıştır.

ordumuzun envanterine giren yeni ve modern silah, araç ve malzemeler ile eğitim etkinliği artırılarak, eğitim merkezlerinde; erlerin birliklerinde kullanacakları silah, araç ve malzemelerle eğitim yapmaları sağlanmıştır.

başta sınıf okulu / sınıf okulu ve eğitim merkez komutanlıkları olmak üzere eğitimde ve öğretimde simülasyon ve simülatör eğitimine ağırlık verilmiş; emek, zaman, personel ve paradan tasarruf sağlanmıştır.

türk kara kuvvetleri; cumhuriyet tarihimizin her devresinde, dünya ve özellikle bölge barışının korunmasında büyük başarılar göstermiştir. 1950 yılında kore savaşlarına bir tugayla katılan birliğimiz, birleşmiş milletler idealleri uğruna çarpışarak, dünyanın takdirini kazanmıştır. 1974 yılında gerçekleştirilen, kıbrıs barış harekatı ile kara kuvvetleri kendisine verilen görevleri her an ifa’ya hazır olduğunu bütün dünya’ya göstermiştir. dünya barışının korunması yönünde, 1993-1994 yıllarında somali’de etkin bir rol alırken, 1994 yılından itibaren bosna-hersek, 1999 yılından itibaren ise kosova’da aynı görevi başarıyla sürdürmektedir. ayrıca, barış için ortaklık ülkelerinin; nato’ya entegrasyonu temini çerçevesinde, nato barış için ortaklık (bio) tatbikatının icrasına 1995 yılından itibaren başlanmıştır.

türk kara kuvvetleri; mevcut yapısıyla “türk birliğinin, türk kudret ve kabiliyetinin, türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesi olan” silahlı kuvvetlerimizin bir parçası olarak her zaman yüce milletimize layık olma azmi ve kararlılığı içinde ve onun emrinde olmanın şeref ve gururunu taşımaktadır.
bosvermis bunye
ahahah şaka gibi. sanki askerlere canı sıkılan birisi "şu kurumun neresini eleştirsem" diye bakarken aklına ilk gelen şeyi eleştirmiş.

efendim "sembolizm" denilen bir olgu vardır. türk silahlı kuvvetlerinin asıl kuruluşu elbette türkiye cumhuriyetinin kuruluşuyla paralel olacak biçimdedir. kaldı ki hiçbir şekilde "dünyanın en eski kara kuvvetleri" diye reklamı yapılmamaktadır. bunun kıyası için ortaya sürülen örneklere bakacak olursak, normalde kuruluşu 1949 olan israil'in kara kuvvetleri mazi'nin kuruluşu 1998 imiş. allah allah, bu adamlar 49 sene kara kuvvetleri olmadan nasıl 6 gün savaşı'nı, yom kiffur savaşı'nı yapmışlar o halde??

sorumuza da cevap verelim o halde:

(bkz: çünkü eşşeğin zikinden dolayı)
recai pengül
erken dönem türk tarihi ile ilgili en önemli kaynaklar kendi metinlerimiz değil bizden az çekmemiş çinlilerin metinleri olduğu için türkler ve askerî aktiviteleri hakkında m.ö 209'a (hatta daha da öncesine) kadar giden çin kayıtları var olabilir. "kayıtlar vardır ve şuradadırlar." demiyorum ancak kendi yazılı tarihimizin 8. yüzyıldan başlıyor olması ondan öncesine dair türkler hakkında güvenilir bilgi edinemeyeceğimiz anlamına gelmez asla.
earendill
en karizma kuvvet komutanlığıdır. bundan ötürü genelkurmay başkanları kara kuvvetleri komutanlığından çıkar. protokolde kara, hava, deniz ve jandarma olarak sıralanırlar. 4 senelik harp okulunun bitişinde de bu yüzden en iyiler kara, sonra hava, sonra deniz ve en zıpçıktılar da jandarmaya verilir(miş) harp okulu okuyanlardan öyle duymuştum askeriyede.

bir ara hilmi özkök döneminde ibrahim fırtına isimli hava kuvvetleri komutanı (ki isminden belli neci olduğu aslında yazmasam da olurdu, (bkz: orgeneral soyadlarının karizmatik oluşu/#2726422)) bir açılış töreninde demişti ki, bir rüya gördüm bir gün genelkurmay başkanı hava kuvvetleri komutanlığından çıkacak. tabii öyle bir şey olmadı, karadan çıkmaya devam etti ve büyükanıt geldi.

edit: harp okulu bitirenler yukarıda yazdığımın aksine 4 gruba ayrılmıyormuş, çünkü harp okulları zaten ayrıymış, kara harp okulu bitirenler kara ve jandarma adlı iki gruba ayrılıyormuş, harp okulları zaten kuvvetlere göre ayrıymış ve asıl kuvvetlere dağılma lisede oluyormuş. dolayısıyla bana jandarma subaylarınca anlatıldığı gibi en iyi öğrencilerin karacı, zıpçıktıların jandarma olmaları gibi bir durum varsa bu lisede veya kara harp okulunda oluyor demek ki, ben yanlış anlamışım.
1