karar yeter sayısı

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
twinkle
bir meclisin karar alabilmesi için oturumda bulunması gereken minimum üye sayısıdır.

tbmm için durum şöyledir: "anayasada, başkaca bir hüküm yoksa, türkiye büyük millet meclisi üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz." (anayasa, m. 96)

eğer meclis toplantı yeter sayısını yakalamışsa, yani en az 184 milletvekili oturuma katılmışsa, katılan milletvekili sayısının yarısından bir fazlası ile karar verilir. her halükarda karar yeter sayısı 139'dan az olamaz.
theprojection
bu yazıda;
"x" = parlementodaki toplam milletvekili sayısı
"y" = (bkz: toplantı yeter sayısı)
"z" = karar yeter sayısı
"zmin" = minimum karar yeter sayısı
"k" = toplantıya katılan milletvekili sayısı olarak parametrelendirilmiştir.

y >= (x/3) [meclis toplam milletvekili sayısının en az 3'te 1'i ile toplanabilir]
örnek: mevcut durum için ==> y>=(550/3) ==> y>=183.3 ==> y=184 olmalıdır.

z > (k/2) [karar alınabilmesi için, toplantıya katılanların yarısından fazlası kabul oyu kullanmalıdır]
örnek: k=400 olduğu düşünülürse ==> z>(400/2) ==> z=201.

***minimum karar yeter sayısı: k=200 olduğu düşünülürse, toplantı yeter sayısına ulaşılmıştır.(k>y) ama bu oturumda karar alınabilmesi için salt çoğunluk olan 101 kabul oyu yeterli olmaz. çünkü;
zmin>(x/4)+1 olmalıdır [karar yeter sayısı parlemontadaki toplam milletvekili sayısının 4'te 1'inin 1 fazlasından az olamaz]

yani; x=550 ==> zmin>(550/4)+1 ==> zmin>138.5 ==> zmin=139
dolayısı ile herhangi bir oylamada 139'un altında kabul oyu olduğunda, salt çoğunluk sağlanmış olsa dahi, karar alınamaz.