kardeş katli

1 /
hepinizin ağzına kırmızı biber sürerim hepinizin ağzına kırmızı biber sürerim
kardeş katlini vacip kılmanın arkasında yatan şey "türk tahtının başına sadece bir diğer türk'ün geçebileceği" görüşünün uzun vadede endişeye dönüşmesidir.. buna göre hükümdar, kardeşinin bir tehdit unsuru olacağı görüşüyle "erkek kardeşini öldürmekte beis görmemeyi; dahası bu fikre meyili" öngörmüştür..

devşirme sisteminin osmanlı'da bu denli önem kazanmasının altında yatan mentalite de az çok budur..
glenn glenn
osmanlı zamanını düşündüğümüzde,yani o anın şartları içinde düşündüğümüzde gayet mantıklı olan yasa. irdelerken veya eleştirirken yapılan yanlış,yaşadığımız zamana göre düşünmektir...
sermestan sermestan
osmanlı'da 63 şehzadenin halledilmesine sebep olan kural. emri verenlere büyük acılar yaşatmış* * *trajik olaylardır.

(bilgi için: gün görmeyen şehzadeler. nazım tektaş. çatı yayınları)

"neslümüzde bu bidatı çıkaran
rahmet-i hakk'dan baid olsun." yavuz sultan selim
ahmet ahmet
1-(1298-1326) osman bey-osmanlı imparatorluğu'nun kurucusu.amcası dündar bey'i öldürttü.
2-(1326-1359) orhan bey-bilinen bir cinayeti kayıtlarda yok
3-(1359-1389) i.murad (hüdagendivar)-sırpsındığı ,kosova savaşlarını kazanan padişah.oğlu savcıbey ile kardeşleri halil ile ibrahim'i öldürttü.
4-(1389-1402) i.bayezid (yıldırım)-niğbolu savaşını kazandı.kardeşi yakub'u öldürdü.ankara savaşında timur'a yenilince tahttan indirildi.
5-(1402-1421) i.mehmed-kardeşi isa çelebi'yi boğdurttu,şeyh bedrettin'i idam ettirdi.
6-(1421-1451) ii.murad-varna ve ii.kosova savaşları kahramanı.kardeşi mustafa'yı öldürttü.
7-(1451-1481) ii.mehmed (fatih)-en çok övündüğümüz padişahlardan..1453 te istanbul'u fethetti,1472 otlukbeli savaşını kazandı. 2 yaşındaki kardeşi ahmed'i, sadrazamlar çandarlı halil paşa ile mahmut paşa'yı öldürttü.
8-(1481-1512) ii.bayezid-kardeşi cem sultan ile savaş yaptı.cem sultan rodosta 13 yıl tutsak yaşadı. veziri gedik ahmet paşa'yı öldürttü.kendiside , oğlu selim tarafından öldürüldü.
9-(1512-1520) i.selim (yavuz)-mısır fatihi bu padişahımız halifeliği istanbul'a getirmiş,mercidabık,ridaniye savaşlarını yönetmiştir.çaldıran seferine giderken 30bin aleviyi kılıçtan geçirmiş,ayrıca..babasını,2 kardeşini ,3 yeğenini ,3 vezirini öldürterek tarihteki yerini almıştır.
10-(1520-1566) i.süleyman (kanuni)-en uzun süre tahtta kalan padişahtır..46 yıl. belgrad,rodos,cezayir,trablusgarp bu dönemde alınmış,viyan kapılarına dayanılmış,preveze deniz savaşı kazanılmıştır.mimar sinan,barbaros hayrettin,hürem sultan bu dönemin ünlüleridir. damat rüstem paşa,lala paşa çekişmesi ve dedikodular sonucu 2 oğlu ile torunlarını boğdurttu.ayrıca vezirleri makbul ibrahim paşa ile kara ahmet paşa'yı öldürttü.
11-(1566-1574) ii.selim (sarı/sarhoş)-bütün gün şarap içip sarhoş gezmesiyle tanınan bu padişahımızın döneminde imparatorluk geri vitesine takıyor. inebahtı deniz savaşında tüm osmanlı donanması yakıldı.
12-(1574-1595) iii.murad-kendisine rakip olmasın diye 5 kardeşini öldürttü.kadınlara düşkünlüğü ile tanınan sultanımızın tam 110 çocuğu olmuştur. karısı safiye, yeni camii yaptırmıştır.
13-(1595-1603) iii.mehmed-kardeş öldürme rekorunu elinde bulundurmaktadır.tam 19 kardeşini ve bir oğlunu öldürmek zorunda kaldı.korktuğu için haçova savaşından kaçmak istedi..şeyhülislam tarafından zor ikna edildi.1597 de tırnakçı hasan paşa'yıboğdurttu.o zamanlar hazine tamtakır olduğu için, yemişçi hasan paşa'dan ,tırnakçı hasan paşa'nın giysilerinin satılarak para bulunmasını istedi.
14-(1603-1617) i.ahmed-tahta çıktığında henüz sünnet olmamıştı.avusturya'ya gereksiz savaş ilan etti..başarılı olamayınca 1606 zitvatorok anlaşması'nı imzaladı. bu dönemde devam etmekte olan celali isyanları nı bastırmak için kuyucu murad paşa ,doğuda 30bin kişiyi kılıçtan geçirerek kuyulara gömdü. sultan ahmet camii,bu padişahın adını taşır
15-(1617-1618) (1622-1623) i.mustafa-iki ayrı dönemde 2 yıl saltanat sürdü.döneminde abasa paşa isyanı ile sipahiler ayaklandı. akıl hastası olduğundan tahttan erken indirildi.
16-(1618-1622) ii.osman (genç)-12 yaşında tahta çıktı,kardeşini öldürttü.16 yaşında iken tahttan indirildi,yeniçeriler tarafından ırzına geçildikten sonra öldürüldü.
17-(1622-1639) iv.murad-11 yaşında tahta çıkarken 3 kardeşini öldürttü.tütün içenleri öldürtmesiyle bilinir.ancak bu sıralarda şeyhülislam yahya efendi,meyhane öven şiirler yazıyordu.1635 revan,1638 bağdat seferleri bu dönemde yapılmış olup, 17 yıllık iktidarında öldürttüğü 6 sadrazam şunlardır.mere hüseyin,kemenkeş kara ali,gürcü mehmed,boşnak hüsrev,topal recep,tabanı yassı memed
18-(1639-1648) i.ibrahim (deli)-balıklara yem olarak altın atmasıyla bilinir.askeri darbeyle tahttan indirildi,öldürüldü.
19-(1648-1687) iv. mehmed (avcı)-tahta çıktığında sadece 5 yaşındaydı.döneminde yeniçeri ve celali isyanları oldu. köprülüler bu dönemin sadrazamlarıdır.öldürttükleri ünlüler kösem sultan ile merzifonlu kara mustafa paşadır.
20-(1687-1691) ii.süleyman-padişah olduğu 46 yaşına kadar zindandaydı.padişahlığı sırasında yeniçerililer istanbulu yağmaladılar.ünlü sadrazam köprülü fazıl mustafa paşa bu dönemdendir.olumlu olayı eğriboz zaferidir.
21-(1691-1695) ii.ahmed-48 yaşına kadar hapisyattıktan sonra tahta çıktı.4 yıllık iktidarında ,salkamen bozgunu, sakız kalesi kaybı,sadrazam arabacı ali paşa'nın öldürülmesi önemli olaylardandır.
22-(1695-1703) ii.mustafa-1683 te viyana'ya yürüdü,bozguna uğradı.1699 da imzaladığı karlofça anlaşmasıyla maceristan yitirildi. i.edirne vakası,şeyhülislam feyzullah'ın öldürülmesi bu döneme rastlar.askeri darbeyle tahttan indirilmiştir.
23-(1703-1730) iii.ahmed-1725 te rus çarı deli petro tebriz'i aldı.bir şeyler yapması gerekiyordu..fakat savaşa gitmeyi göze alamadı.istanbul'dan orduları hazırlayıp savaşa gidiliyor süsü verip yarı yoldan dönerek halkını kandıran bir padişah olarak tarihte yerini aldı.lale devri diyede bilinen dönemin diğer unutulmayanları;1718 pasarofça anlaşması,icadından 3,5 asır sonra matbaanın getirilmesi, meşhur baltacı-katarina olayının yaşandığı purut savaşı dır.halktan sallandırdıklarının sayısı bilinmemekle birlikte,şehzade ibrahim ile sadrazamlardan ;hoca ibrahim paşa,damat ibrahim paşa,çorlulu ali paşa,yusuf paşa,süleyman paşa ..bilinen öldürttükleridir.kendileri de patrona halil isyanıyla tahttan indirilmiştir.
24-(1730-1754) i.mahmud-isyancılar tarafından tahta çıkarılmış,o da isyancıların her dediğini yapmıştır.
25-(1754-1757) iii.osman-3 yıllık iktidarı sırasında ki en önemli olay,cezayir de ki egemenliğin bitmesidir.
26-(1757-1774) iii.mustafa-ülkeyi yıldız falına bakarak yönetirdi. kürkçüler çok para kazanıyor diye ülkede kürk satışlarını yasakladı.kürkçüler haraç ödeyince satışlar tekrar serbestleşti.sadece 2 sadrazamını öldürtmüştür
27-(1774-1789) i.abdülhamid-bilinen vukuatı, küçük kaynarca anlaşması ile kırım'ın verilmesidir.
28-(1789-1807) iii.selim-kayıplarla dolu ziştovi ve yaş anlaşmalarını imzaladı.nizam-ı cedid reformlarını yapmak istediğinde,şeriatçıların başlattığı kabakçı mustafa isyanı ile tahttan indirildi. iv. mustafa tarafından öldürülmüştür.
29-(1807-1808) iv.mustafa-nizam-ı cedidçilerden çok korktuğundan,taraftarlarının görüldüğü yerde öldürülmelerini emretmişti.yinede ancak 1 yıl hükümdarlık yaptı,alemdar mustafa paşa tarafından askeri darbeyle tahttan indirildi.
30-(1808-1839) ii. mahmud-vukuatı en fazla olan padişahlardandır.işe ,ağabeyi iv.mustafa'yı öldürerek başladı. dönemin diğer olayları;mora,sırp,kavalalı isyanları;donanmanın yakıldığı novarin olayı;osmanlının , kendi valileri ile savaşıp,kaybetmeleri; kaptan-ı derya ahmed paşa'nın ,donanmayı olduğu gibi kavalalı mehmed ali paşa'ya teslim etmesi;1826 yeniçeriliği kaldırma operasyonu sırasında kendi ordusundan 140bin kişinin kılıçtan geçirilmesi,olarak sayılabilir.ii.mahmud'un,balkanlarda uyguladığı kanlı operasyonlar sonucunda balkan ayaklanması başladı.dış baskılar gelince "tanzimat fermanı"ilan etmek zorunda bırakıldı.
31-(1839-1861) abdülmecit-dönemin önemli olayları..tanzimat fermanı,islahat fermanı,kırım savaşı..
32-(1861-1876) abdülaziz-karadağ isyanı, 1875 balkan hareketlenmesi,belgrad'ın kaybı bu döneme denk düşer. vukela heyeti tarafından tahttan indirilmiştir.
33-(1876-1876) v murad-iki rekoru vardır.en kısa tahtta kalma rekoru..sadece 3 ay. tahttan indikten sonra en uzun yaşayan padişah..28 yıl.. tahtı elinden alınan padişahlarımızdandır.
34-(1876-1909) ii. abdülhamit-31 mart olayı ,93 harbi ,tam bir çöküntü olan ayestefanos anlaşması.. unutulmayanlar- dandır.kıbrıs,mısır,tunus,doğu rumeli,bosna,girit kaybettikleridir.zamanında ayaklanmaları önlemek için filibe'de bolca katliamlar yapılmıştır. batıya borçlar ödenmediğinden "duyun-u umumiye"ye kurmak zorunda kalmıştır.mebusan kararıyla demokratik bir şekilde tahttan indirildi.
35-(1909-1918) mehmed reşad-bilinen bir cinayeti kayıtlarda yok
36-(1918-1922) vahdettin-vahdettin ,osmanlının 36. , tahttan indirilende 14. padişahıdır.kendileri tatlı canlarını kurtarmak için ingilizlere sığınmıştır.

copy paste.

tanım :insanın keşke korunsalarmış lan dediği hede.
harici gazelhan harici gazelhan
yazılıbasılışey; "araştırmacı tarihçi cezmi yurtsever, fatih sultan mehmet'in "kardeş katlini emreden" kanun defterinin sahte olduğunu belgelerle ortaya koydu" diye haber yapmış.

ecdadı yıkama ,yağlama faaliyeti ;tam gaz devam ediyor!...

yazıyı buraya kopyalama ya da link verme gereği bile duymuyorum.

çünkü tarihçi (??????) yurtsever; fatih kanunmamesi diye bilinen ve kardeş katline öngören kanunnamenin; osmanlı'nın sürekli savaştığı avusturya istihbaratı tarafından kaçırılarak viyana'ya götürülen, orijinal kanun defteri üzerine , sahte bir kanunname metni ilave edilerek, 1614 yılında üretildiğini iddia ediyor.
yurtsever'e göre ; sahte kanun defteri avusturya istihbarat arşivinde, "osmanlı'yı ve fatih'i" suçlamak için propaganda aracı olarak kullanılmış.

yurtsever tahta geçen sultanların saltanatı için, bunca şeyhzadenin öldürülmüş olduğunu unutmuş görünüyor .

hadi madem bu kanunname sahte diyelim, niye bir tarihçi olarak (?????), bu cinayetlerin dayanağını araştırma gereği duymuyor?

atatürk'ü osmanlı imparatorluğunu yıktı sananlar ,cumhuriyet tarihi boyunca hep yanıldılar.

çünkü; dünya kültürüne (hars/ekin ne derseniz) hemen hiç katkısı olmayan, çağdışı ,köhne yapısı ve anlayışı yüzünden, çoktan tarihin çöplüğüne atılmış olması gereken osmanlı imparatorluğu, uyduruk kahramanlık hamasetiyle gerçekleri saklana ,yalanlarla parlatıla parlatıla , yıkılmadı ,yıkılamadı.
bu nedenle de cumhuriyet'in sonbaharı yaşanıyor.
bir "tık" kaldı diyip duruyoruz ama nafile...
uyuyun bakalım!.. uyandığınızda anlarsınız belki, uyurken neleri kaybetmişsiniz.
kurtkapani kurtkapani
osmanlı'da aile içi cinayete devletin bekası için fetva çıkarılmış berbat olay. ilk cinayetin osman bey tarafından işlendiği söylenir. aralarındaki konuşma söyle vuku bulur:
osman bey: bre dündar bey ağa, karındaşımun yurdu dediğün, benim de bababım yurdudur. ben yurdumu senden ala gözetip korup kollarım. hem sen onu tekfurla paylaşmak için haberleşmedin mi? nerde kaldı, hanı yurt kaygun...
dündar bey (osman beyin amcası): yalan söylersin osman bey! beni yiğitlerimin önünde rezil etmek istersin! ta ki onlar bana dönmeyeler beni rezil etmeyeler diye!
osman bey dellenir, yanıbaşındaki sadaktan bir ok çeker dündarbey'in kalbine atar. dündar bey böylelikle olur.
devam eden yüzyıllar boyunca aile kundakta bebeğe bile acımamıştır.
permalı çim adam permalı çim adam
kardeş katli meselesinin şer-i dayanağı var mıdır sorusuna cevaben;

islam hukukuna göre ölüm ile cezalandırılan şuçlardan biri 'bağy' yani devlete isyan suçudur. bu suçun unsurları ise;

-devlete karşı ayaklanmak,
-kuvvet kullanarak iktidarı ele geçirmeyi amaçlamak,
-açık bir isyan kastı içinde bulunmaktır.

buna ek olarak osmanlı hukukçuları; padişahın meşru emirlerine karşı yapılan itaatsizlikleri,isyanları ve anarşiyi bağy suçu olarak kabul etmişler ve idam cezası ile cezalandırılmalarını fetva buyurmuşlardır.

fatih'in kararnamesinin de bu şartları içerdiği lakin icraatin bundan farklı olageldiği söylenmekte. sonuç olarak; bir söylenti uğruna şehzade mustafa'nın katli ya da kundaktaki şehzadelerin/şehzade çocuklarının katli hususlarının şer'i dayanağı yoktur.

bu devletin bekasını sağlamış mıdır? bence kesinlikle evet. bu durumda padişahların bu uğurda ahiretlerinden,vicdanlarından vazgeçtiği düşünülebilir.
at adam at adam
hiçbir dinde hiçbir inanışta hiçbir mantığı,izahı ve açıklaması olamayacak olan durumdur.tek açıklaması o sıcacık tahttan götünü kaldırmamak olur,başka da hiçbir dilde ve kelime ile açıklayamazsınız
1 /