karl marks

on üç damla göz yaşını saydım on üç damla göz yaşını saydım
işçi sınıfının teorik önderidir.

marksizm bir din değildir. rosa luksemburg; "marks'ın dünya görüşü gibi onun temel yapıtı da her zaman geçerli ve nihai gerçeklerin ifadesi olan bir incil değildir; aksine gerçeği bulma savaşında ve araştırmalarında ileriye dönük zihinsel çalışmaları esinlendiren tükenmez bir kaynaktır" der marks hakkında.

yine marks der ki; "proletarya devrimleri... durmadan kendi kendilerini eleştirirler, her an kendi akışlarını durdururlar yeni baştan başlamak üzere. daha önce yerine getirilmiş gibi görünene geri dönerler, kendi ilk girişimlerinin kararsızlıkları ile, zaaf ve zavallılığı ile alay ederler... kendi amaçlarının muazzam sonsuzluğu karşısında daima, yeniden gerilerler, ta ki her türlü geri çekilişi olanaksız kılıncaya ve bizzat koşullar haykırıncaya kadar: hic rhodus, hic salta!* diye haykıran materyalisttir."

* "haydi çık meydana" anlamına gelen latince bir deyim.
topalbalik topalbalik
80 döneminde evi basılan devrimci gençlerimizin odasında marx'ın fotoğrafını gören askerin sorusuyla başlayan bi diyaloğa konu alan materyalist, harikulade amcamız:
a:kim lan bu?
d.g:dedem
a:tüüü utanmıyor musun lan sakallı nur yüzlü dedenin böyle torunu mu olur yazıklar olsun!.
jackwilliam jackwilliam
marksist ve sosyalist düşünceleri,yönetimi ele alan olumlu ya da olumsuz yanlarını sorgulayan ve diğer yönetim biçimleriyle karşılaştıran ünlü düşünür.
abcd02561 abcd02561
dünyada bir dönemde düşünceleriyle etkilediği insanlar tarafından kurulan sistemlerle yönetilen devletlerde, dünya nüfusunun üçte biri yaşamaktaydı. fikirlerinin insanlık üzerinde ne kadar etkili olduğu burdan anlaşılabilir.
jesuswasajunkie jesuswasajunkie
eski sevgilinin evinde das kapital'in son sayfalarına doğru odaya giren sevgilinin teyzesinin "iq'ların eşit olmadığı bir dünyada tam anlamıyla bir eşitlik asla mümkün olamaz" demesiyle kitabın başına dönülerek bu kez daha eleştirisel bir gözle okunduğunda zat-ı muhteremin aslında bir peygamberden, yazdıklarının ise herhangi bir din kitabından farksız olduğunu farkettiğim aksakallı ve aslında oldukça tutucu bir amcamız.
tarihi tamamen bilinir kabul etmesi...evrrime "bu bir insanlik hicvidir" yakistirmasini yapmasi adamin kafasinin 18. yy. da kaldigini acikca ortaya koyar.
fiikirleri dogmatik ve sekulerist olup ögretileri baştan aşşagı çürütülmüstür. marksizm aynı faşizim, narsizm, komünizm, anarşizm gibi sekülerist dogma bir dindir. çünkü sizden kayıtsız şartsız inanmanızı beklerler. sorgulayamazsınız!. hitleri, bakunini, lenini-stalini hadi sorgulayında görelim. marks'da sorgulanamaz. markistler marks'dan yani das kapital'den icazet almadan gazetelerinin sayfalarını bile karıştıramazlar.
yani... kısaca.. : marksizm bir 18 yy ilizyonundan başka bir şey değildir.