karluklar

leo leo
islamiyeti topluca kabul eden ilk türk boyudur.
ayrıca ilk türk islam devleti olan karahanlıların kurulmasında büyük etkisi vardır.
franrasyan franrasyan
talas savaşı'nın abbasi ordusu tarafından kazanılmasını sağlayan türk topluluğudur. bu savaşın kaderini 50 bin atlı-okçu ile karluklar değiştirmiştir.

ayrıca karluk, eski türkçede kar yığını anlamına gelen iki kelimeden birisidir. diğeri kürt (ya da kert) kelimesidir.