karşımadde

anosias anosias
adı üstünde maddenin zıttıdr. doğal olarak doğada bulunmamakla birlikte cern gibi araştırma merkezlerinde, uzun süren uğraşlar sonunu üretilebilmektedir. doğadaki her şeyin bi zıttı olduğu tezi baz alınarak keşfedilmiştir. nasıl siyahın dengeleyicisi beyazsa, soğuk sıcağın zıttıysa, maddenin tersi de karşımaddedir. maddenin zıt iyonlara yüklenmiş halidir.
nükleer reaksiyonlarda bile verim yüzde 1.5 iken, karşımaddeden yüzde 100 verimle enerji elde edilebilir. çevre kirliliği ya da radyasyon gibi kötü etkileri olmamakla birlikte, bir küçük karşımadde damlası koskocaman bir şehri tüm gün aydınlatabilecek enerjiye sahiptir. tek kötü özelliği ise çok kararsız oluşudur, yani hava da dahil neredeyse her şeyle reaksiyona girebilir. bir gramının havayla temas etmesi sonucunda oluşan reaksiyondan hiroşima'ya atılan bombaya eşdeğer energi açığa çıkar. bu yüzden kötü kişilerin eline geçtiğinde oldukça tehlikeli bir silahtır.
lord andurien lord andurien
önümüzdeki yıl cernde yapılacak toplantı sırasında kapsamlı bir tanıtımı yapılacak olan madde karşıtı hede(nasıl tanımlayacağımı bilemedim). toplantıda big bang adı verilen ve evrenin oluşumunu sağlayan büyük patlamanın ufak bir versiyonu gerçekleştirilecektir. karşı madde bu patlama sırasında oluşmaktadır. bu deneyde karşı madde ile eş zamanlı olarak madde de oluşmakta ve anında birbirleriyle reaksiyona girerek bir patlama yaratıp %100 verimlilikle enerjinin açığa çıkması sağlanmaktadır. deneyin oluşumu sırasında oluşan karşı madde reaksiyona girmeden alınıp hiçbir maddeyle temas etmeden saklanmaktadır.

bu toplantı için dünyanın her yerinden bilim adamları davet edilmektedir. türkiyeden biri davet edildi mi, edildiyse kim edildi, bilgim yoktur.
gerçek nazizm bu değil gerçek nazizm bu değil
madde-antimadde olayı.. söylenene göre bir madde ile onun anti(karşı) maddesini bi araya getirdiginde çok büyük bir patlama meydana gelirmiş. kimi çevrelerce evrenin oluşumunu da bu olaya baglıymış.
devil devil
enerji kaynağı olarak kullanılabilir diyen insanların bu zımbırtıyı üretirken harcanan enerjiyi göz ardı ettiğini düşündüğüm şey(madde diyemiyorum çünkü değil).
endergelisencaykurrizeataklari endergelisencaykurrizeataklari
serbest bir nötron, aşağı kuarklardan birinin yukarı kuarka dönüşmesi sonucu bozunabiliyor ve sonuç olarak bir elektron ışınlanıyor. hem de bir serbest nötron bunu oldukça hızlı bir şekilde, 10.2 dakika gibi kısa bir ortalama ömürle yapıyor. şimdiden önerilmiş olup üzerinde çalışılan bazı ‘birleşik kuram’lar, protonun bozunmasına yol açan bir tür kuvvet taşıyıcı parçacığın varlığını öneriyor ve dolayısıyla, protonun da bozunabileceğini öne sürüyor. buna göre proton; yukarı kuarklarından birinin aşağı kuarka dönüşmesi sonucu, pozitron ışınlayarak, nötür bir pi mezonuna dönüşebiliyor. (p → e+ + π0) nötür pi mezonu daha sonra, iki gama ışınına dönüşerek yok oluyor. halbuki standart model’e göre böyle bir bozunma, ‘baryon sayısı’ korunmadığından mümkün değil. fakat o zaman da, madde ile karşıt madde birbirlerine eşit olmalarına karşın, evrende niye bu kadar çok madde varken, hemen hemen hiç karşıt madde bulunmadığı sorusunu yanıtlamak güçleşiyor.

sözkonusu birleşik alan kuramlarına göre, evrendeki madde karşıt madde dengesizliği; evrenin ilk oluşma aşamasındaki parçacık üretim süreçlerinin, termodinamik denge durumu civarındaki salınımlar nedeniyle bir süre için, baryonların lehine küçük bir (10,000’de 1) sapmaya uğramış olmasından kaynaklanıyor. bu sırada üretilmiş olan madde parçacığı fazlalığı, daha sonra madde ve karşıt madde parçacıklarının birbirlerini yoketmesinden sonra geriye kalmış olup, evrende bugün görünen maddeyi oluşturuyor. protonun bozunma süreci ise şimdi bir bakıma, bir zamanlar yer almış olan o sapmayı düzeltme yolunda veya ‘baryon sayısı’nın korunumu ilkesinin geçerliliğini inşa doğrultusunda çalışıyor. proton bozunması bu açıdan çok önemli ve üzerinde yoğun olara çalışılan bir konu.

http://www.biltek.tubitak.gov.tr/merak_ettikleriniz/index.php?kategori_id=5&soru_id=2696