kasko

kedilersutusever kedilersutusever
kaza sonrası koruma gibi bir intiba uyandırsa da kelime anlamı bundan farklı.bizzat marmara üniversitesinde savunulmuş bir tezi savunarak diyorum ki : kasko, fransızca kırılma anlamına gelen "casse" ve çarpışma anlamına gelen "collision" kelimelerinin ilk hecelerinde müteşekkildir.
bu başlıktaki 22 giriyi daha gör