katolik

muzevir muzevir
kat bağımlısı kişi.

- şimdi en son ne olur?
- valla tuplekislerin birini alırın. iki dene ara kat, bi dene de tükan.
- dubleksi bırak, üç ara kat, iki dükkan vereyim.
- olmaz. needen bulacın eyle arsayı?
- allahın katoliği.
- efenim?
- dört ara kat, iki dükkan olsun.
- olmaz, tuplekis olmadan olmaz.
zedt zedt
hristiyanlıkta katı kuralları olan bir mezheptir.bu mezhebe mensup olanlar sadece bir kez evlenebilirler boşanma gibi bir lukse sahip değildirler. aynı zamanda bu mezhepte intihar etmek çok büyük bir günah olup, intihar eylemi yapan kişi direk defnedilir, bu kişi için cenaze töreni yapılmaz.
kulorkuni kulorkuni
katolik mezhebi'nin başlıca özellikleri şunlardır:

+papa dinî başkandır, isa'nın vekili, petrus'un halefidir.
+papa yanılmaz bir otoritedir. roma diğer kiliselerin hepsinden üstündür.
+ruhu'l-kuds tarafından idare edilen roma kilisesi evrenseldir.
+ruhu'l-kuds, baba ve oğul'dan çıkmıştır.
+isa hem ilâhî, hem insanî tabiata sahiptir.
+isa da, meryem de günahsızdır, aslî suçtan uzaktır. meryem, tanrı yanında şefaatte bulunabilir. o, göğe yükselmiştir.
+azizler de tanrı katında sözcü olur, şefaatte bulunabilir.
+insan aslî günah içindedir. buna karşılık kötülüğe meyletmek günah değildir, günaha sevkeder. günah çıkarma çok önemlidir. bunun, günah çıkarma hücresinde papaza itiraf şeklinde olması gerekir.
+sakramentler yedi tanedir. ruhban zümresi evlenemez. onların dışındaki evlenenler de boşanamaz. boşandıktan sonra evlenmek zina sayılır.
+yirmi konsil'in aldığı kararlar kabul edilir.
+cuma günü et ve yağlı yiyecek yemek yasaktır.
+son hüküm gününü, cenneti, cehennemi ve araf'ı kabul ederler.
+geleneklere bağlı kalmak lâzımdır.
+ayin dili latince'dir. 1965'deki ii. vatikan konsili'nde değişik dillerde de ayin yapılmasına izin verilmiştir.

kaynak : ww.dunyadinleri.com
andreas andreas
hıristiyanlığın temeli. isa'nın kurmuş olduğu din'dir. roma imparatorluğu, m.s. 395 yılında batı roma ve doğu roma olmak üzere ikiye bölündükten sonra, batı'da kalan kilise katolik kilisesi olarak kalmış, ayrılan doğu kilisesi yıllarca süregelen adetler, örf'ler ve politik sebepler ile ortodoks mezhebinin doğuşuna neden olmuştur. ortodokslar ile katolikler arasında inanç bakımından çok fark yoktur. bu sebeple iki tarafın inananları, zorda kalırsa her iki kiliseye'de gidebilir. bu iki kilisede, 16. yy'da martin luther tarafından üçüncü mezhep olarak kurulan ve afaroz edilen protestan kilisesini dışlamıştır.
anarşistkedi anarşistkedi
200 taşınmaz varlıklarının iadesini isteyen cemaattir. nitekim bir dönem devletin fantezi olsun diye bünyesine aldığı bütün mal varlıklarının iadesi talep edildi.
wulfgar wulfgar
yemin ediyorum ortalama müslümandan çok daha fazla saç baş yolduruyorlar tartışırken. bu inanca mensup arkadaşlarımdan bi' tanesi facebook'ta bi' fotoğraf paylaşmış, ufak bi' erkek çocuğunu dudağından öpen bi' molla fotoğrafı. üzerindeki yoruma da "islamic danger! beware!" yazmış. kilisede yaşanan çocuk tacizi olaylarının uzak geçmişte ve nadir yaşanan şeyler olmadığını hatırlattım kıvırdı. bu sefer adem'le havva'nın çocuklarının birbirleriyle sevişmesini normal karşılayan bi' inanç sistemine dahil olduğunu hatırlattım. aldığım cevap şu;

"ineklerle fillerle falan mı yatmaları gerekiyordu? inek deseni ve fil hortumuyla mı gezmesi gerekiyordu insan ırkının?"

arkadaş, "bu evreni kim yarattı o zaman?!?!?!!!1111" sorusu bile bin kat daha mantıklıydı. ne desem boş...
draza54 draza54
hristiyanlığın dünyanın kalanlarında nefret uyandırmasının,avrupa ve diğer hristiyan ülkelerde ateizmin katlanarak artmasının,avrupa ve diğer hristiyan ülkelerinde yozlaşmanın,bu dünyaya önem vermenin,kapitalizmin alıp başını gitmesinin en büyük müsebbibi.

başlarındaki piç geberince,duman tüttürüp yeni bir piç atarlar,o da egemen güçler ne istiyorsa,ortaçağ karanlığı kokan ağzından onları söyler.