kazuistik

wondrous wondrous
"kuralcı" demek denebilir. ancak "despotizm" anlamında bir kuralcılıktan daha ziyade, oluşabilecek tüm vakalara karşı olabildiğince açıklayıcı kurallar taşıyan düzenlemeler için kullanılan bir sıfat. (bkz: kazuistik anayasa)
ultracarizma ultracarizma
bir kanunlaştırma* yöntemidir.yasalarda boşluk birakmamak,nesnel olmak,keyfiliği engellemek ve hukuk güvenliğinin sağlanması için yasaların, konuyla ilgili çıkabilecek tüm sorunları öngörmeye çalışarak düzenlemesidir.bu yöntemle hazırlanan yasalar çok fazla madde içerir ve hakimin takdir yetkisni oldukça azaltır. prusya medeni kanunu buna örnektir ve 24000 maddeden oluşur.
meramise meramise
her bir alana ayrı ayrı girip kural koyarak alemde düzenlenmedik yer bırakmamayı kendine şiar edinmiş bir yasama yöntemidir. özellikle anayasal metinlerin hazırlanmasında kullanılır ise çok eleştirilir. anayasa denen şey çerçeve metin olmak durumundadır. devletin şekli, temel organları, bireysel haklar ve özgürlüklerle vatandaş- devlet arasındaki ilişki ağını düzenlemesi gerekli anayasa metni kısa ve öz olmak durumundadır zira. anayasa genel çerçeveyi çizer, sınırları belirler ve diğer kanunlar bu sınır içerisinde kalınmak koşuluyla yasama organınca hazırlanır ve yürütme yardımıyla yasalaştırılarak idare aracılığıyla uygulanır. klasik parlamenter rejimlerde böyledir yani ve türkiye'de de durum bu şekildedir. ama bir farkla: 1982 tarihli tc anayasası, dünya uygulamalarının tersine olacak şekilde kazuistik yöntemle, yani işi olmayan detaylara da girerek düzenlenmiştir ve bu sebeple gereğinden daha uzun olmuştur. bu da hem otoritenin devlet lehine ve kişiler aleyhine yeniden tanımlanmasını beraberinde getirmiş, hem de özel yasalar üstünde gereksiz bir anayasal baskı oluşturarak bireyi devlet otoritesiyle bir kez daha köşeye sıkıştırmıştır. devlet sağolsun.
dark elven dark elven
modern zamanda uygulanması zor bir yöntemdir. çünkü yasalar devamlı günümüze göre değiştirilmeli ve eklemeler yapılmalıdır. bu şekildede işler zorlaşmakta , anayasa delik deşik edilmektedir.
füçır füçır
kelime anlamı olarak kurallara bağlı, kuralcı anlamında olup bizdeki kullanımında biraz "kuralları fetiş haline getirme " gibi genelde olumsuz anlamda kullanılır.

benim amacım kazuistik kelimesinin anlamını yazmak değil daha ziyade bu kelimeyi cümle içinde kullanabilme hakkını elde edebilmekti. telaffuzu şahane bir kelime bence.

- 1982 anayasası kazuistik bir anayasadır. evet oldukça kazuistik! kazuistiğe can kurban!

gerçekten üzerimden bir yük kalktı diyebilirim.