kdv

1 /
genaro genaro
artık eskiden dendiği gibi bize yol su elektrik olarak dönmeyen, batık bankaların, yanlış ekonomi politikalarının sonucu oluşan büyük borçların faizini ödemek, faiz dışı fazla hedeflerini tutturmak için kullanılan vergi çeşidi.
buruk pess buruk pess
bir ürünün üretecisi firmaya, bunun satışından elde edeceği karı düşünerek; devlet tarafından uygulanan vergidir.

devlet üreticiye keser bu vergiyi. üretici ise;
maliyet + kar + kdv + varsa diğer vergiler + vergili ürettiği malın satışının brüt halinden devlet tarafından alınan gelir vergisi + üreticinin koyduğu karın vergilerin yanında hiç kaldığını görmesi ile kafadan tekrar koyduğu ek olarak tüketiciye iletir.

burda üretici; koyulan her vergiyi tüketiciye yansıttığı için onu etkilemez.

tüketici ise;

maliyet + kar + kdv + varsa diğer vergiler + vergili ürettiği malın satışının brüt halinden devlet tarafından alınan gelir vergisi + üreticinin koyduğu karın vergilerin yanında hiç kaldığını görmesi ile kafadan tekrar koyduğu ek ücretleri ödeyerek o mala sahip olur.

dünya ekonomilerinde adil olmadığı kabul edilen ama daha iyi bir sistem geliştirilmediği için, toplanılmaya devam edilen vergi türüdür.

kötünün iyisidir.
1 /