kelebek etkisi

1 /
aleron lysander aleron lysander
kelebek etkisi bir kaç adet fizik kuramı ile kendini bulur. birincisi, kütle çekim kuvveti. biliyoruz ki her kütle bir diğerine karşı ne kadar uzak olursa olsun belirli oranda bir kuvvet uygular. her kütle bir diğerini mutlaka etkiler. ikincisi, evrende kütle sabiti vardır. evrenin kütlesi artmaz, evrenin kütlesi sabit olduğundan da evren içindeki maddelerin konum ve zaman değişimi diğer maddeleri de konum ve zaman değiştirmeye zorlar. üçüncüsü, kuantum fiziği ile öğrendiğimiz minimal boyutlardaki kütlelerin hareketleri ancak belirli olasılıklar pozisyonda değerlendirilebilir. bundan bir kütlenin hareketinin diğer kütleyi nasıl etkileyeceği ancak bir olasılıkta kendini bulur. dördüncüsü de etki-tepki yasaları içerisinde varolan bu olasılık zinciri içerisinde n zamanda herhangi bir kütlenin konum veya mekan değiştirmesi bütün evreni geri dönülemeyecek şekilde etkileyecektir basit mantık çıkarımıdır.

özetle fizik bize diyor ki, şu klavye tuşuna bastınız ve evren bütünüyle değişti, bir daha asla aynı olmayacak ve bu tuşun hangi sonucu n zamanda doğuracağını asla bilemezsiniz.

korkmalıyız, samsara içindeyiz.
fitnefücur fitnefücur
aşık olunduğunda karın bölgesindeki his.aşık olunan kişi görüldüğü andan itibaren midede bir pır pır durumu başlar ki buna kelebek etkisi derim.hoş,eski bir etki işte.
alassea alassea
sonsuzluk içinde uçsuz bucaksız evrende küçücük bir insanın bir anlık davranışının hayatındaki herşeyi temelinden sarsmasının mümkün olduğunu hatırlatan bir teoridir. örneklerini belki de her an yaşadığımız ama hayatımıza şöyle geriden, zamandan ve mekandan bağımsız olarak bakamadığımız için farkedemediğimiz etkilerdir.. tüyler ürpertici bir düşünce ama kaçınılmaz gerçek..
etranger etranger
1972 yılında edward lorenz tarafından öne sürülen teoriye göre;
her şey birbirine etki eder zincirleme olarak ve hayatı var eden bu döngüdür. i̇nsan hayatının ne kadar hassas dengeler üzerine kurulu olduğunu, minik bir kartopunun nasıl bir çığa dönüşebileceğini, hayatımızda önemsiz görünen her şeyin aslında hayatımızın akışını etkilediğini anlatır.
yagmuradam yagmuradam
yaşamımız boyunca yaptığımız tercihlerle bilerek çoğunlukla da bilmeyerek (tahmin bile edemeyeceğimiz) bir çok yeni olayın müsebbihi olmamız fikrini temel alan bir teorinin adıdır. sinema filmi aynı adla gösterime girdiğinde -vay be demek çocuklukta yapılan bir hata kaç kişinin hayatını kaydırıyormuş- denilecek kadar insanları etkilemişti.
1 /