kemalizm

1 /
semekkes semekkes
temel ilkeler ışığında; aklın, bilimin öncülüğünü kabul eden, kültürel mirasın, değerlerin korunmasını isteyen, değişime, gelişmeye açık olan düşünce sistemi.
mustafa kemal atatürk şartlar ve çağın gereklerini doğru analizlerle, ülke ihtiyaçlarına göre düzenleyen; bize has, bizim menfaatlerimizi koruyan davranışlar göstermiştir. ne o günlerde yükselişe geçmiş kominizmi izlemiş ne de emperyalist bir kuvvet olmak için çalışmalar yapmıştır. amaç ülke halkının refah, huzur içerisinde yaşamasını sağlamaktır.
gençlik kemalizmin temel noktasıdır, en temel ilke sanıldığının aksine inkilapçılıktır. (günümüzde söylenen biçimiyle devrimcilik) gençlik içeriğiyle hep değişen ama hep var olmayı sürdürecek olgudur. gençlik bütün eylemleriyle, düşünceleriyle kendi hayatının, gelecek nesillerin sorumluluğunu üstlenmiş kendisini kendi yapan değerlerle daha ileri, daha başarılı, daha gelişmiş olmakla yükümlüdür.
"çözüm dogmalarla hareket etmek yerine, benim ve ülkem için iyi olan nedir? sorusunu soran gençliktir" cümlesini sarf eden devletimizin harcına kemalizm denir.
kskaan kskaan
mahir çayan ın gayet güzel açıkladığı gibi:

"kemalizm, emperyalizmin işgali altındaki bir ülkenin devrimci-milliyetçilerinin bir milli kurtuluş bayrağıdır. kemalizmin özü, emperyalizme karşı tavır alıştır. kemalizmi bir burjuva ideolojisi, veya bütün küçük-burjuvazinin veyahut asker-sivil bütün aydın zümrenin ideolojisi saymak kesin olarak yanlıştır.
kemalizm, küçük-burjuvazinin en sol, en radikal kesiminin milliyetçilik tabanında anti-emperyalist bir tavır alışıdır. bu yüzden, kemalizm soldur; milli kurtuluşçuluktur. kemalizm, devrimci-milliyetçilerin, emperyalizme karşı aldıkları radikal politik tutumdur."
sevilok sevilok
ulu önder mustafa kemal atatürkün izinde olmak eyleminin adıdır. ilk kez 1937'te ulu önder bizzat kendi el yazısıyla yazdıgı hükümet programıyla açıklamıstır. toplum ve yönetim ilişkilerini, ulusal egemenlik gibi ortak değerleri içeren, dinle devlet işlerini ayıran pragmatik akılcı ve milliyetçilik gibi ilkelere sahip bir kavramdır. bu ulke nice mustafa kemaller yetıstırecektır.
internetchip internetchip
avrupa birliğine göre türkiye' nin artık vazgeçmesi gereken düşüncedir...yine günümüzde bazı kesimler kemalizmi kötü bir şeymiş gibi göstermektedirler.... türkiye de kemalizm i yok etmeye çalışan, türkiye üzerinde emelleri olan ülkeler mevcuttur ...son 40 yılda işlenen cinayetler ,( atatürkçü aydınların öldürülmesi) bu emellerin bir parçasıdır.....amaç göz korkutmaktır..amaç peşinden kitleleri getiren bu aydınları öldürerek ...atatürkçülüğe olan inançta ..sarsıntılar yaratmaktır...fakat türkiye cumhuriyeti var olduğu sürece...( ve tabi türk ordusu) kemalizm i yıkmak hiç kolay olmayacaktır.... mustafa kemal atatürk 'ün türkiyesi sağlam temeller üzerine oturtulmuştur..... türkiye' de cumhuriyet ve bağımsızlık ortamı yaratmak her ne kadar zor olsada atatürk bunu başarmış, çok büyük bir liderdir...son 700 yılı hilafetle yönetilen topraklarda , hilafetle yönetilen insanlara ...cumhuriyeti ve demokrasiyi yedirmek ve sindirmesini beklemek hiç mi hiç kolay değildir....

kemalizm in atatürk ün siyasi ve askeri kimliğinin bir parçasıdır aslında...mustafa kemal in batıda uyandırdığı saygınlığı, türkiye ye karşı olan bakışın değişmesinde oldukça etkilidir mesela...bu şekildede, atatürk doğru anlaşılabilindiğinde..kemalizmin ..bir millet üzerinde ve global anlamda doğruluğu su götürmez bir gerçektir....
asosyal demokrat asosyal demokrat
açıkça söylemek gerekirse, dogma haline getirilmiş olabilir; ancak şer-i hukuk dogmalarından bin kat iyi olduğundan, milyar kez seçsek yine kemalizmi seçeriz halk olarak. işte böyle bir dogmadır kemalizm.
asosyal demokrat asosyal demokrat
dogma deyince aklımıza islam'dan büyük bir dogma gelmediğinden bir numaralı kıyası islam hukuku(haydi islamcılık diyelim) olacaktır. neden çelişir kemalizm ve islamcılık?

~ kemalizm milliyetçilik içerir, islamcılık ise ümmetçilik.
~ kemalizm demokrasi içerir, islamcılık ise faşizm.
~ kemalizm eşitlik içerir, islamcılık ise kıyas ve kısas.
~ kemalizm laiklik içerir, islamcılık ise şeri hukuku uygulatma arzusu.
~ kemalizm akıl ve mantık içerir, islamcılık ise dogmatizm.
~ kemalizm devrimcilik içerir, islamcılık ise gericilik.

neyse ne, ancak kemalizm; temelinden aykırıdır şeriata.

özü ne midir? "türkiye tarikatlar, şeyhler, müritler memleketi olamaz" demektir. budur özü.
asosyal demokrat asosyal demokrat
elbette ki tarlada da, kahvede de, futbol maçında da, armut toplarken de, fındık kırarken de, sıçarken de mevcut olan izm. bir kavram var ise ona ne ad koyduğunuz farketmez, ondan anladığınızdır ifadesi. allah a tanrı demek muhabbetlerini hemen aklımıza getirdiği gibi bu isimsizlik; şehirdekilerin daha "okumuş" olmaları, onlara bazı şeylere isim verebilme yetisinden fazla bir şey vermez bu açıdan bakılınca.

kavram bakidir, adını koymasanız da. tezek kokulu mecralarda gericilik lafı da geçmez, yoktur o zaman. oralarda ermeni soykırımı da geçmez, yoktur o zaman. aa bakın, ne geldi aklıma. orada türban da geçmez*, yoktur o zaman.

daha neler yahu?
asosyal demokrat asosyal demokrat
elbette ki bir din ile kıyaslanamaz. kendisi bir ideolojidir; ancak hala bakıp da islam'ın sadece bir din olduğunu, ideolojik ve sosyolojik olmadığını söyleyen dini hassasiyet mevcudiyetleri yüksek müttakiler biraz daha geniş bakabilirler olaylara. teokratik rejimle yönetilen bugün bile onlarca ülke varken(ve ne hikmetse hepsi de islam ülkesidir) dinin kişiye özgü bir kavram olduğunu ve siyasete karışmadığını söylemek gülünçtür.

ben de utanıyorum. keşke din insanda kalsa, toplumlara mal edilmeseydi.

biliyoruz, kemalizm milliyetçiliği faşizme kayabilir. kaydıran utanmalı, çünkü bu toprak altında faşistlik yapmadan ve suya sabuna bulaşmadan barış içinde yaşamak mümkün. biliyoruz, kemalizm demokrasi adı altında darbe yaptırıyor yaptıran utanmalı, çünkü kemalizm mustafa kemal atatürk'ten sonra sağa sola saptırılıyor. biliyoruz kemalizm laikliği kullanabilir. kullanmak zorundadır da. ülkede inanan ve inanmaya ayrılmamalıdır(bugünlerde ayrılıyor, görüyoruz). biliyoruz, devrimciliktir ve elbette ki kansız devrim olmaz ne yazık ki. savaşmadan devrim olur mu? islam gelirken hiç savaş olmadı mı? ta endülüs'e kadar "buyrun gelin, çok sevdik cübbelerinizi" deyip mi aldılar oralara islam devletini?

islamcılık faşizm değil midir? kendi inancından olmayanı dışlamak değil midir? belki savaşmak değil, ama dışlamak vardır kesinlikle.

islamcılık darbecilik değil midir? inanmayana, "ben bu adamı halife istemiyorum, haksızlık yapıyor bana" diyenlere nasıl davranılmıştır? dört halife döneminden mi ibaret islam ideolojisi? bir de halifeyi halk seçiyormuş gibi bir izlenim vermek pek gariptir. daha ne kadar çarpıtılabilir ki?

islamcılık din düşmanlığı değil midir? (bkz: yahudi ve hristiyanları dost edinmeyin)

islamcılık devrimcilik değil midir? kan ile gelmemiş midir? hepsi savunma savaşı mıdır, inanmayan öldürülmedi mi? yahu sırf yahudilere bok atabilmek için faiz haramdır denmedi mi, onların kazançları baltalansın diye. pek garip.

utanç içindeyim böyle bir din ile kıyaslandığı için.
altruistic altruistic
biz gençliğin; şimdi ki durumumuzu kabul etmeden düzeltme çabasına hemen girmek için, benimsemesi gereken ideoloji.. uygulanması ile gelecekteki durmumuzu daha da güvenilir kılan ata'mın ayak izi..
tahinpekmez tahinpekmez
zamanla (özellikle 12 eylül sonrası) halka hoş görünmek uğruna herkesin benimsediği ve bu sayede her kılıfa giren bir ideoloji adı. bir gece oturmuş tam bir fikir birliği yaptığım bir adamın kemalist olmadığını söylediğinde vardım bu kanıya. artık görüyorum ki kemalizm ayaklarına yatan adama içimden "aa bu iyi adam o zaman" demeyeceğim. bunu demek ulu önder'e de bir hakarettir çünkü, kanıtlar için ise,

(bkz: kenan evren)

(bkz: recep tayyip erdoğan)

aklıma şimdi geldi, belki kötü bir benzetme ama, yorumuma uyuyor. "kemal ata'ya sonradan verilen addı o halde ben kemalist değil, mustafaistim."
1 /