kerameti kendinden menkul

fempusay fempusay
kendi kendini ifade eden; kendinden (yaptıklarından, söylediklerinden) başkaca bir açıklamaya gerek bıraktırmayan olayları, nesneleri veya insanları tanımlamakta kullanılan deyiştir.
ornitrin ornitrin
ben söyledim oldu(ya da olacak inşallah) adamları için kullanılır. kendi meziyetlerini saya saya bitiremez bu insanlar ve söyledikleri gerçek değildir.
kanaat onderi kanaat onderi
sebebi belli olmayan, yüklenen önemi tam olarak anlaşılamayan (kinayeli olarak), gerçekliği izahata muhtaç anlamında kullanılan bir deyim. bu kavram olumsuz alaycılık içerir.

örnek: doktorların kendilerini kerameti menkul bir biçimde biliminsanı zannetmeleri. bilim üretmedikleri için bu cümlede ilgili meslek grubunun zannı 'kerameti kendinden menkul' olarak tanımlanabilir.
yani öyle diyorsun/diyorlar da ne alâka, hiç alakası yok manasında kullanılan güzel bir deyim.