kıdem tazminatı

1 /
sycrone one sycrone one
işçilerin işverenleri tarafından işten atılması sebebiyle aldıklar tazminattır.
yamulmuyorsam ( k.t.=çalışma süresi (yıl olarak) x günlük ücret x 30 ) şeklinde hesaplanır.
qpeg qpeg
kıdem tazminatı sadece işten atılma esnasında değil, işverenin iyi niyetine göre (ki genelde yoktur öyle bir durum) uzun süredir aynı işyerinde çalışan kişilere de ödenir. fakat türkiyede büyük işyerleri bu duruma fazla yanaşmazlar. şantiye ekibinde çalışıp dayanamayıp benim gibi kendi isteği ile ayrılanlar yıpranma amortismanı gibi bi mazeretle kıdem tazminatı alma şerefine erişebilir. fakat istanbul ortamında anında biter o para zaten asgari ücret üzerinde alınmıştır kendisi....
tembel tembel
bordroda görünen aylık brüt ücretin (maaş+stopaj+ssk primi) o işyerinde geçirilmiş yıl sayısıyla çarpılmasıyla hesaplanır. işten atılma haricinde, işverenin işçiye karşı sorumluluklarını yerine getirememesi (mesela maaşın zamanında ödenmemesi) durumunda işçi kendi isteğiyle işten ayrılsa dahi ödenmesi gerekir. bunun yanısıra emeklilik, askerlik gibi zorunlu ayrılışlarda da işçi kıdem tazminatına hak kazanır. askerliğini yapmamış kişilerin maaşlarının düşük tutulmasının en önemli sebeplerinden biri budur.
pingus pingus
erkekler için askerlik, kadınlar içinse kocasının çalışmasını istemediği durumlarda da istifa edilince verilmesi gereken, brüt ücret üzerinden hesaplanan* , ve kanunlara göre belli bir tavan ücret sınır olan tazminattır. 01 temmuz 2007 itibari ile 2.030,19 ytllik üst sınıra sahiptir.
don draper don draper
işten çıkarılan personele; çalıştığı yıl (gün bazında hesaplanması zorunludur)x bir günlük ücret ve ücret sayılan ek menfaatleri toplamı x 30 formülü gözetilerek ödenmesi gereken tazminattır. işçinin işten atılması durumunda kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için o işyerinde 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olması gerekir. yani 5 ay bir işyerinde çalışıp kovulduktan sonra kıdem tazminatı alamazsınız. kıdem tazminatı ödemeleri ücret ve ücret sayılan ödemelere ilişkin her türlü vergiden muaf olup; hak edilmiş meblağ üzerinden yalnızca binde 6 damga vergisi kesilebilir. bunun dışında ssk, işsizlik primi, gelir vergisi, ücretler damga vergisi (bu başka bir damga vergisi) kesilemez. eğer işçinin ücretleri toplamı her yıl devlet tarafından belirlenen kıdem tazminatı tavanını aşıyorsa, aşan kısım dikkate alınmayarak tazminat kıdem tazminatı tavanından hesaplanır. örneğin bu yıl için kıdem tazminatı tavanı 2.030,00 ytl olarak belirlenmiş ise ve sizin maaşınız 4.000,00 ytl ise bu ay işten ayrılmanız halinde alacağınız kıdem tazminatı çalıştığınız yıl x kıdem tazminatı tavanı olarak hesaplanacaktır. kısacası kol gibi kazığı yemiş oluyor burda çalışanlar. tam bir işveren zihniyetiyle konulmuş bir maddedir bu. ha unutmadan, evlenen kadının evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde kendi isteği ile istifa etmesi durumunda işverenin kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü vardır.
trinity trinity
işverenin ödememek için her pisliği yaptığı, mahkemeye gidilmediği sürece alınması zor olan paradır. zaten yıllık maksimum 2030ytl alabiliyorsunuz. neden mi çünkü biz hala sosyal bir devlet olamadık.
heidi heidi
emeklilik, askerlik ya da bayan çalışanların evlendikten bir sene içinde ayrıldıkları takdirde almaya hak kazandıklarıdır. işten çıkartılmalar dışında yani.
soldier in the army soldier in the army
kıdem tazminatındaki yeni düzenlemeyle, halen çalışılan her yıl için 30 gün üzerinden hesaplanan bu süre kaldırılacak. bunun yerine, her ay çalışanın prime esas kazancının yüzde 3'ü tutarında işveren fona prim ödeyecek. ancak işveren bu payı ödemezse bir yaptırım söz konusu olmayacak. i̇şverenden alınan katkı payları, bireysel emeklilik fonlarına aktarılacak. bireysel emeklilik şirketlerini işveren, yatırım fonlarını ise çalışan belirleyecek. sistemde en az 5 yıl veya 10 yıl kalınması seçeneği üzerinde duruluyor. düzenlemenin yasalaşmasından önceki dönemdeki kıdem tazminatları ise kazanılmış hak olarak "işverenin yükümlülüğünde olacak."

yeni düzenlemeyle birlikte;

*çalışılan her yıl için 30 gün üzerinden hesaplanan kıdem tazminatında bu süre kalkacak.
*i̇şveren, çalışanın prime esas kazancının yüzde 3'ü tutarında kıdem tazminatı fonuna para ödeyecek.
*fon bu parayı işverenlerin belirteceği bireysel emeklilik şirketlerine aktaracak.
*aktarılan bu paylara herhangi bir eklenti yapılmayacak.
*i̇şveren kıdem tazminatı için öngördüğü payı ödemezse yaptırıma maruz kalmayacak.
*5-10 yıl süreyle kıdem tazminatı fonundan çıkış yasak olacak
*anlaşmazlık durumunda çalışanlar mahkemeye başvurabilecek

kıdem tazminatına 'bireysel emeklilik' formülü hacer boyacıoğlu / referans uzun süredir fona dönüştürülmesi tartışılan kıdem tazminatı sisteminin ana hatları ortaya çıkmaya başladı. yeni düzenle... milliyet
löpürgül löpürcan löpürgül löpürcan
an itibariyle 1475 sayılı eski iş kanununun 14.maddesinde yer alan ve iş sözleşmesinin sona ermesi halinde işveren tarafından işçiye her kıdem yılı için 30 günlük ücreti tutarında ödenen tazminat. yeni düzenleme ile birlikte fon sistemine geçilmesi öngörülen iş hukuku kurumu.
cant do a thing with ashes cant do a thing with ashes
çalışma ve sosyal güven(siz)lik bakanına göre - ömer dinçer olur kendisi- türkiye'nin sorunudur bu.

yani siz işten atılıcaksınız... ve size hiçbir ödeme yapılmayacak. akp'nin politikalarına son hız destek çıkanların inanılmaz zengin olduklarını düşünmeye başladım.

oysa bu ülkede kıdem tazminatları ödenmiyor,
patronların çoğu asgari geçim indirimini ödemiyor,
insanların sigorta primlerini aldıkları maaş üzerinden değil de en asgari maaş seviyesinden göstererek devletten para kaçırıyor,
insanlar daha ilk işe girişlerinde ibraname imzalıyor,

işten atılan insanlar, perişan bir şekilde kalıyor,
ancak "kıdem tazminatı" türkiye'nin sorunu oluyor.

ne yapmamızı bekliyorlar anlamış değilim. köle gibi çalışalım la karın tokluğuna, siz de kurtulun biz de kurtulalım.

lakin kıdem tazminatıyla oynamak, tekel işçileriyle oynamaya benzemez dikkat edin, işçisi, memuru çökmesinler başınıza.
turk turk
işçiyi, işverene karşı koruyan kanuni haklardan birisidir. işçilerin, kolaylıkla işten atılmasının önüne geçer bu uygulama. atılsalar bile bir süre, iş bulmalarına kadar bu parayla idare ederler. 6 ay kadar aldıkları işsizlik tazminatının yanında ek gelir olur. emeklilik için alındığındaysa en azından birkaç açığı kapatmakta işe yarar.

işçiler için çok önemli bir kaynaktır kıdem tazminatı. yalaka liberaller ve koyu yeşil solcuların can siperane desteklediği akp'nin sermayeye yaranmak için yapacağı yeni uygulama bu tazminat hakkını kaldırmak olacak. bu konuyla alakalı olarak ömer dinçer'in açıklamasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

sıra kıdem tazminatında! "bu sorunu çözmeliyiz" çalışma ve sosyal güvenlik bakanı ömer dinçer, kıdem tazminatını çözülmesi gereken bir sorun olarak gördüğünü, bununla ilgil... haberturk

bu akp çok halkçı canım... alkışlayın şakşakçılar!
bize öyle bir bilgi gelmedi bize öyle bir bilgi gelmedi
akp'nin var gücüyle, "ne yapsam da işverenin lehine yontsam" diye didinip durduğu, kuşa çevirmeye çalıştığı tazminat.

-artık bir sene çalışıp, işten çıkarılan lar tazminat yerine 3'ün birini alacakmış, en az 3-5-10 sene gibi blok bir çalışma gerekecek.
-tazminatı alabilecek olanlar da son maaşa göre değil, geçmişe yönelik ortalama maaşa göre tazminat alacak, yani alma ihtimali oldukça düşen tazminatını da baya baya kırpılmış olarak alacak.

yeter mi? hayır, yetmez ama evet, tüm bunları okuyup yorumlarken, kaç yaşında ve hangi yılda emekli olacağınızı da bir düşünün.
1 /