kişisel verilerin korunması kanunu

azureel azureel
2016'da kabul edilen 6698 sayılı kanun. kanuna göre, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadıkça işlenemeyecek.

1. bu kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.
2. bu kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

https://www.kvkk.gov.tr/