kışlak

myrmidon myrmidon
kışın yaşamaya elverişli, hayvanlar da dahil olmak üzere herkesin diğer yerlere nisbetle daha rahat edecekleri yerler. göçebe topluluklarda alçak, çukur yerler kışlak olarak tercih edilirdi.
yazın tercih edileni için (bkz: yaylak)