kıta sahanlığı

misuf misuf
-karaları çevreleyen ve kara sayılan 200 m derinliğe kadar olan sığ deniz dipleri.
-ülke kıyılarına bitişik olan ve 200 m derinliğe veya bu sınırın ötesindeki su derinliğinin doğal kaynaklarının işletilmesine elverişli olduğu noktaya kadar kara sularının dışında kalan deniz altı bölgelerinin deniz yatağı ve toprak altı kesiminin bütünü. *
bigbang bigbang
açık denizlere kıyısı olanla, hazar gibi denizlere kıyısı olan devletler arasında farklılık arz etmesi normaldir.tam adı konmamıştır.yunanistan ile aramızdaki problemde biz egenin en derin yerine göre hesaplanması ve yunanistanın anakarasına göre müzakere yapılması tezini ortaya koyarız.yunanistan ise malum adalarını hesaba katarak düşünülmesi gerektiği tezini savunur.
malkoçoğlu malkoçoğlu
kara ülkesinin karasularının bitiş noktasından başlayan deniz altındaki devamını ifade eden kavramdır.. kıyıya sahip her devlet kıta sahanlığına da sahiptir. ama kıyı devleti kıta sahanlığı üzerinde egemenliğe sahip değildir.. sadece bu bölgedeki canlı-cansız doğal kaynakları arama ve işletme konusunda egemen yetkilere sahiptir..