kitaplardan alıntılar

güse güse
" benim bir kuramım var. büyük devletlerin asıl gücü gizlilikten gelir. burada bir çelişki de ortaya çıkıyor. gizli olabilmesi için az sayıda insanın bunu bilmesi lazım, fakat bir sürü iş yapman için de birçok insana ihtiyacın var. kadroyu genişlettikçe gizlilik azalır.

o zaman şöyle yaparsın: önüne gizli bir cemiyet kurarsın, onun önüne biraz daha az gizlisini kurarsın, onun önüne açık görünen ama gayesi gizli bir cemiyet kurarsın. üsttekiler alttakileri bilir, fakat alttakiler üsttekileri bilmez. alttakiler robottur.

bütün bu tedbirlere rağmen bu bilgiler yayılmaya başladı. güç gizlilikten geldiğine göre gizliliğin bitmesi gücün bitmesi demektir. istediği kadar parası olsun. çöküşü önleyemez.

dolayısıyla bu alçakların defterlerinin dürülme safhası başlamıştır. türkiye burada asya'ya önderlik edecek, böylece avrupalı, amerikalı da dahil, köle haline getirilmiş halkların da kurtuluşunda başı çekecektir. "

prof. dr. oktay sinanoğlu, hedef türkiye, 2002

"asla şüphem yoktur ki türklüğün unutulmuş medenî vasfı ve büyük medenî kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile âtînin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. bu söylediklerim hakikat olduğu gün, senden ve bütün medenî beşeriyetten dileğim şudur: beni hatırlayınız."

gazi mareşal mustafa kemal atatürk
bu başlıktaki 296 giriyi daha gör