kitaplardan alıntılar

96 /
güse güse
"ortalık cehennem gibiydi. sinekler, içleri kırmızıyla yıkanmış bardaklara yapışıyor, sonra içine düşüp ölüyorlardı, ama bazı sineklerin ölmesi diğerlerini hiç mi hiç etkilemiyordu. onlar neşeli uçuşlarına devam ederken, sonlarının diğer sineklere benzeyeceğini düşünmüyorlardı bile. sinekler tıpkı saraydaki soylular gibiydi."

charles dickens, iki şehrin hikayesi
güse güse
"tarihe mal, mülk, hazine, servet yerleştiren kabildir. nitekim harem kuruyor, malik olduğu gibi melik oluyor; hoca olduğu gibi kan döküyor. bu tekelcilik ruhu demektir; her şeye sahip olma hırsı demektir; herkesi mahrum etme, yoksun bırakma, yoksunlaştırma hırsı demektir. açıktır ki böyle bir sistemi korumak, machiavelli'in deyimi ile "sadece kurt olmakla mümkün değildir. tilki de olmak gerekir."
kurt olmak, kılıca, paraya dayanmaktır.
tilki olmak ise dine ve bugün olduğu gibi bir ideolojiye dayanmak; buna ek olarak sanat, edebiyat, şiir, felsefe ve bilimden yardım istemek demektir."

dr. ali şeriati, öze dönüş
96 /