kıymetli evrak

jugador jugador
kıymetli evrak;hakkın senede bağlı olduğu ve senetsiz devredilme­sinin ya da ileri sürülmesinin mümkün olmadığı senetlerdir.kıymetli evraklar şunlardır;

-bono
-poliçe
-çek
-hisse senetleri
-tahviller
-konşimento
-makbuz senedi
-varant

bono poliçe ve çeke kambiyo senedi de denir.