klasik türk müziği

tallulah tallulah
klasik türk müziği tarihsel açıdan altı döneme ayrılır.
-oluşum dönemi
-dönüşüm dönemi
-klâsik dönem
-son klasik dönem
-romantik dönem
-çağdaş dönem

10. yüzyılda yaşamış olan farabiden timurlenkin öldüğü 1405e kadar geçen süre, türk müziğinin nazarî (teorik) yönleriyle açıklandığı ve yazıya aktarılmaya başlandığı oluşum dönemini kapsamaktadır. bu dönemin sonlarına doğru, çok meşhur bir üstad olan abdülkadir meragi, bir sonraki evrenin tohumlarını atmış, türk müziğine yeni bir yön vermiştir.

bunu takiben, 16. yüzyılın başından yavuz sultan selimin tahta çıktığı 1512ye kadar anlatılageldiği şekilde, türk müziğinin ses perdeleri ve makamları üzerinde birtakım nazarî değişilikler yapılmıştır. bu dönem, diyar-ı rum'un ve balkanların üzerinde mevlevihanelerin yapıldığı, istanbulun fethedildiği, bizans imparatorluğu kalıntıları arasına enderun saray okulunun kurulduğu, kökleştiği ve orta asyadan ali şir nevai, hüseyin baykara, ali kuşçu, şadi gibi ilim adamlarının istanbula cezbedildiği bir dönüşüm dönemi, keza bir nevi rönesans olarak görülmektedir.

klasik türk müziği; orta asya, selçuklu ve özellikle osmanlı uygarlığının bir ürünü olarak, pek çok milletin müziklerini etkilemiş, onların müziğini de kendi potasında eritmiştir. bunun bir sonucu olarak, klasik musıkî, gerek makam sayısı ve anlayışı, gerekse formlar ve usuller bakımından çok zengin bir müzik türü olmuştur.

bunun ardından, 17. yüzyılın başından dördüncü muratın öldüğü 1640a dek, doğuya düzenlenen seferler sayesinde, osmanlı sarayında, ortadoğudan getirilen müzik ve sanat adamlarının faaliyet gösterdiği bir dönem yaşanmıştır.

ıtriden (1640-1712) 1730'a kadarki zaman diliminde, avrupaî barok ve rokoko etkilerin osmanlı sarayına nüfuz ederek, zamanının doğu kültürüyle apayrı bir sentez oluşturduğu klâsik dönem süregelmiştir. 1730dan ismail dede efendinin 1846daki ölümüne dek uzanan dönem ise son klasik dönem olarak adlandırılmaktadır.

tanzimat fermanı'nın ilan edildiği yıllardan ikinci dünya savaşı'nın sona erdiği 1945e kadar süren akım da romantik dönem olarak anılmaktadır.
gravity gravity
iki sefer konserine gittim ama ikisinde de hüsrana uğradım. uykumu getirmesine mi üzüleyim, sözlerinden bir şey anlayamayışıma mı üzüleyim yoksa bilet parasına mı...orada kal sen klasik türk müziği, ben yokum artık.