klor

1 /
mavio mavio
mikropların yaşayabilmeleri için gerekli enzimleri bozunmaya uğrattığı için antiseptik özelliği olan bir maddedir
mavio mavio
eğer kloru, suyu dezenfekte etmek için kullanacaksanız suyun sıcaklığına dikkat etmenizde fayda vardır. klorun ticari ambalajının üzerinde ya da içinden çıkan kağıtta yazan veriler %100'e yakın bir ihtimâlle 15*c için geçerlidir.
su sıcaklığı 10*c'den düşükse optimum klor miktarını 1/4 ila 1/3 oranında artırabilir, aynı şekilde 15*c'nin üzerindeyse yine bu oranlarda azaltabilirsiniz. böylece istenen sonuçlara yaklaşmanız kolaylaşır
cashmere cashmere
mikrop öldürücü ve renk giderici olarak ,bitkisel kaynaklı maddelerin (yün, pamuk, kağıt gibi) beyazlatılmasında, hcl asit üretiminde, korrozif bir madde olan klor, doymuş organik bileşiklerle yerdeğiştirme, doymamış organik bileşiklerde de katılma reaksiyonları oluştururlar.
içme sularında mikrop öldürücü olarak ,dezenfektan olarak kullanılır.
chaconne chaconne
simgesi: cl
grubu: 7a (halojen)
atom numarası: 17
bağıl atom kütlesi: 35,4527
oda sıcaklığında: gaz
erime noktası: -100,84°c
kaynama noktası: -33,9°c
yoğunluğu: 3,214 g/l
keşfi: 1774 - carl wilhelm scheele
atom çapı: 0,97 å
elektronegatifliği: 3,16
elektron dizilimi: 1s22s2p63s2p5
yükseltgenme basamağı (sayısı): ±1, 3, 5, 7
silahşor silahşor
yüzme havuzlarında kullanılması farz olan ayrıca yüzme havuzu kimyasalı sektöründen para kazanan firmalar için en önemli gelir kaynaklarından birisi olan kimyevi madde.
milwaukee milwaukee
cl2 molekülü gaz halinde bulunur ve suya dezenfeksiyon ve oksitleme amaçlı verilir.

cl- iyonu ise klorür olarak adlandırılır. pis sularda bulunabilir. insan bir günde 6 g ortalama klorür atar.*
1 /