kobalt

chaconne chaconne
simgesi: co
grubu: 8b (geçiş elementi)
atom numarası: 27
bağıl atom kütlesi: 58,9332
oda sıcaklığında: katı
erime noktası: 1495°c
kaynama noktası: 2870°c
yoğunluğu: 8,9 g/cc
keşfi: 1737 - george brandt
atom çapı: 1,67 å
elektronegatifliği: 1,88
elektron dizilimi: 1s22s2p63s2p6d74s2
yükseltgenme basamağı (sayısı): 2, 3
radyoizotopları: yok
fantastik karakter fantastik karakter
facebook' ta ararken sözlükte bulduğum üçüncü nesil yazar, ilkokul arkadaşı, ikinci göbekten kuzen, "sana boncuktan kuş yaptım konacak pencerene" diye böğürdüğüm doğum günü kişisi.

sözlük konseptine pek hakim. meğer adam altı yaşından beri sözlük yazarıymış.

selam olsun...
kum kum
biraya köpük düzenleyici olarak katılır. 1 litre bira içerseniz vücudunuzda normal koşulda bulunan kobaltın 1,5 katını almış olursunuz.
noldor noldor
yukarıda yazan bir giriyi düzeltme babında, 22 adet radyoizotopu bulunan elementtir. bunlardan kobalt 60 izotopunun kobalt bombasının hammaddesi olarak kullanılabileceği varsayılmaktadır.

kobalt-60'ın yarılanma ömrü 5.2714 yıl, co-57'nin yarılanma ömrü 271.79 gün, co-56'nın yarılanma ömrü 77.27 gün olmakla birlikte, diğer izotopların yarılanma ömürleri oldukça kısadır.