kobi

aqua aqua
100 kişi ve altında personel sayısına sahip olan şirketler için kullanılan kısaltma. açılımı: küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler'dir. istihdam sağlayanlar hep holdingler olarak bilinse de, türkiye'de istihdamın büyük çoğunluğunu bu firmalar teşkil eder.

ama kredi gerekse zorlanırlar, yeni bir yatırımda bin türlü imzanın peşine düşerler, itilip kakılırlar, büyük sermayenin ezici gücü altında yönetilen devlet birimleri tarafından hor görülürler.
hımhımdahımhım hımhımdahımhım
açılımı küçük ve orta ölçekli işletmeler olan, yapılan son pazar araştırmalarından sonra türkiyenin %90 nını kapsadığı ortaya çıkmasıyla birlikte bankaların ve bazı özel kuruluşların üretimde destek vermek istedikleri işletmelerdir. kobileri ne kadar düşündükleri tartışılır o da farklı bir konu tabi.
vampyric romance vampyric romance
büyük sanayi, en verimli insanın kendine çalışan insan olduğu görüşünden hareketle, çekirdeğini, yani maaşlı, kadrosunu olanağı oranında daraltırken, bilhassa büyük sanayi kuruluşlarına hizmet edecek, verimli bir yan sanayi doğurmak gereksinimini hissetmiştir. kobi işte bu şekilde, küçük ve orta ölçekli modern ve verimli sanayi olarak doğmuştur.
itenek itenek
yeni düzenlemenin ardından, 1 ocak 2012'den itibaren geçerli olmak üzere, ab'nin kobi tanımı türkiye'de de geçerli olacaktır. bu tanıma göre 250'den az çalışanı olan 50 milyon euro'ya kadar yıllık net satış hasılatı olan işletmeler kobi sayılacaktır.
tabii bir de şirketin bağımsızlık düzeyi diye bir kıstas var ki o biraz daha ayrıntılı olduğu için merak edenlerin araştırmasına bırakılmıştır tarafımca.
(bkz: yeni teşvik yasası)
nothingface nothingface
işçiyi ve emekçiyi en fazla beceren işletmelerdir. genelde, ben geçmişte şöyle ezildim, böyle zor yıllar yaşadım ajitasyonu yapan öküzler tarafından kurulduğu için, sömürmenin ve haksızlığın en çok yaşandığı işletmelerdir.