kojenerasyon

zeus zeus
kısaca kojenerasyon sistemleri elektrik ve ısı enerjisinin aynı sistemden beraberce üretilmesidir.. bu üretim tarzı hem kalite, hem ekonomik bakımdan yüksek olduğundan dolayı tercih edilmektedir.. sadece gaz türbini ya da motorun kullanıldığı sistemlerde verim %30-40'larda iken; enerjinin kojenerasyon sisteminde dönüşümü sırasında atılan ısı enerjisinin de kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesi sayesinde verimi %70-90 seviyelere yükseltmektedir.. bu tekniğe birleşik ısı-güç sistemleri de denmektedir (combined heat and power generation)..

günümüz koşulları göz önünde bulundurulduğunda yakıt rezervlerinin azalması, dünya çapında rekabetin ters orantılı bir şekilde artması veya genel kullanılan sistemlerdeki düşük verim; ısı ve enerjinin bir arada üretilmesine olanak sağlayan yüksek verimli kojenerasyon sistemlerin kullanılmasını ve hızlı bir şekilde yaygınlaşmasını sağlamıştır..