kolaj

1 /
sycrone one
farklı birkaç nesnenin parçalarından yeni bir nesne yartıldığında bu ad verilir.

misal olarak farklı videolardan kırpılmış görüntülerden oluşmuş başka bir videoya kolajlanmış denir.
ceyus
athena'nın pis albümünün dokuz numaralı şarkısı.

sözleri:

her şey anlamsız herkes koşturur o kadar
aşka küstüm rotamızı anasını satar
yedik içtik neki binbir türlü nasihat
oooo
alnıma yazılası sevdalar
hayatımı kaydırası sevdalar
kafa kopar içinde kıyametler kopar
anlasana beni
tek çare oo elektro elektro
elektro elektro wow wow
elektro elektro montaj
bir gün sende yaprak yaprak döküleceksin
elbet bir gün sende aşktan gebereceksin
siyah beyaz doğan gökkuşakları gibi
oooo
alnıma yazılası sevdalar
hayatımı kaydırası sevdalar
kafa kopar içinde kıyametler kopar
anlasana beni
tek çare oo elektro elektro
elektro elektro wow wow
kolaj fotomontaj
kolaj fotomontaj
abcds
ilk olarak kimin bu fikri ortaya attığını yada kimin birkaç şeyi birleştirerek 'işte bu da bir tablo' dediğini bilmiyorum ama picasso'nun özellikle son dönemlerinde kolajlarıyla oldukça ünlendiğini ve fazlasıyla etrafındaki tiyatrolara yada günlük olaylara 'afiş' adı altında kolajlar yaptığını biliyorum. cidden o kadar geniş bir dünya ki kolaj, kendisini uzayda salınım yaparmış gibi hissediyor insan. bir bakıyor yanında bir çiçek parçası geçiyor alıyor onu yapıştırıyor kağıda. sonra yine bir bakıyor yeşil bir kravat, alıyor onu kırpıyor ve çiçeğe sap yapıyor kravattan. her tarafını sarmış hayvan leşlerini alarak yapıştırıyor kağıda ve o da toprak oluyor. sonra da çıkıyor diyor ki bu da bir sanattır. buna kolaj denir...vb oldukça fazla hadiseye yol açabilecek büyüklükte bir kavram.
tobacco shop
postmodern anlatılarda izleğin çizgiselliğini bozmak için kullanılan yöntemlerden birisidir.

palampsestle kurulması hedeflenen bütünlüğü baltalamaya çalışır.

bir anlamda "her şey daha önce söylendi" düşüncesini destekleyen bir kavramdır.

"daha önce var olan yapıtlardan, nesnelerden, iletilerden belli sayıda unsuru alıp yeni bir yaratı içine sokmak olan kolaj (yapıştırma), 1910'lu yılların başında, plastik sanatlar alanında doğar."
....
"metinlerarası kolaj, ister sözsel olsun ister olmasın, yeni bir bölüm içine sokulan gazete manşetlerine, makalelerine, ilanlara, resmi belgelere, afişlere,prospektüslere, broşürlere, başka metinlerden parçalara, kimi zaman da moda şarkılara, opera parçalarına, radto anonslarına vb. daha önce düzenlenmiş ayrışık unsurlara gönderir. bu listeye, sözcükle, klişeleri, basmakalıp sözleri, atasözlerini, kısacası metin-dışı her öeteki unsururu ekleyebiliriz."

kaynak: metinlerarası ilişkiler/ kubilay aktulum
1 /