komik videolar

2 /
harici gazelhan harici gazelhan
iki eliyle üç kitabı doğrultmakta güçlük çeken ve erdoğan la kitaplar arasındaki oldukça mesafeli ilişkiyi lök diye ortaya koyan aşağıdaki video gib komik videolardır.


2 /