kompozit

alteration alteration
bir malzeme türüdür. birden fazla malzemenin birleştirilmesiyle elde edilir. böylece yeni ve daha iyi özellikleri olan malzemeler üretilir. örneğin alüminyum matrisli bor karbür takviyeli kompozit malzemeler.. insan vücudunu da kompozit malzemelere örnek verebiliriz.
medusa medusa
üç ayrı düzenin bir anda uygulanmasıyla oluşan cephe tasarımı.ilk olarak romalılarca kullanılan kompozit
düzende zemin kat dor,birinci kat iyon,ikinci kat ise korint düzeni gösterir.
kimyasal dübel kimyasal dübel
iki veya daha çok farklı malzemenin fiziksel olarak birleşmesi sonucu ortaya çıkan malzemedir.

kullanılan malzemelerin iyi özellikleri ortaya çıkan yeni malzemede görülmek istenir.

örneğin reçine (matriks) ve elyaf (takviye).