komün hayatı

carpenoctem carpenoctem
toplumsal evrimin başlangıcıdır. yaşanılan ortak hayat... ilkel toplumlarda yerleşik hayata geçildikten sonra insanların gruplar, topluluklar halinde herşeyi ortak ifa etmesidir.. mülkiyet ortak, üretim ve tüketim ortak... yaşamak için zorunlu olanın dışında bir şey üretilmez.. iş birliği ve birliktelik esastır, insanlar sömürülmez, herkes çalışır ve üretilen herkese eşit olarak paylaştırılır...

70'li yılların başında fransa başta olmak üzere avrupa'nın bir çok yerinde komün hayatı yaşayan yada yaşama isteğinde olan topluluklar mevcuttu.. günümüzde sayıları çok az olsada bu tip topluluklar vardır...
pakanajuhla of boreat pakanajuhla of boreat
ilk irokualı larda kendini gösteren bir yaşayış şeklidir . gensler halinde yaşayan irokualılar tam anlamıyla ilkel komunizmin temellerini atmışlardır . bunda anaerkil yaşayış biçiminin rolü oldukça fazladır . bu da komün hayatını olunaklı ve onlar için mantıklı kılmıştır.