komünist manifesto

1 /
z string z string
troçki 1937'de manifestoyu değerlendiren bir yazı yazar. bu yazıdan bir bölüm:
"manifesto, kapitalist "anavatan" sorununda şimdi bile en güvenilir yol gösterici olarak önümüzde duruyor. bu bakımdan bu iki genç yazarın ortak ürünlerinin, kurtuluş mücadelesinin en önemli ve yakıcı sorunlarında hâlâ en büyük yol gösterici olmaya devam ettiğini görüyoruz. başka hangi kitap komünist manifesto ile uzaktan dahi olsa karşılaştırılabilir? ancak bu, üretici güçlerin ve dev toplumsal mücadelelerin doksan yıldır gösterdiği eşi görülmedik gelişmeye rağmen, manifesto’nun ne bir düzeltmeye ne de eklemeye gerek duymadığı anlamına gelmiyor. devrimci düşüncenin kişi-tapmacılığıyla hiçbir ortak yanı yoktur. programlar ve öngörüler insan aklının en yüksek kriteri olan deney ışığında sınanır ve düzeltilirler. manifesto da düzeltme ve eklemelere gereksinim duymaktadır. ne var ki, tarihsel deneyimin gösterdiği gibi, bu düzeltme ve eklemeler ancak manifesto’nun temelinde yatan yöntemle uyum içerisinde yürünürse başarıyla yapılabilir."
chubbchubb chubbchubb
içinde şöylesine mükemmel bir ifade bulundurur, kapitalist sistemin savunucularına karşı oluşturulmuş başkaldırının en güzel ifadesidir;

"özel mülkiyeti kaldırmak istediğimiz için dehşete düşüyorsunuz. ama mevcut toplumunuzda özel mülkiyet üyelerinizin onda dokuzu için kalkmıştır ve tam da onda dokuzu için varolmadığı için vardır. yani bizi, zorunlu ön koşulu toplumun çok büyük çoğunluğunun mülksüzlüğü olan bir mülkiyet biçimini kaldırmayı istemekle suçluyorsunuz.

kısacası, bizi, mülkiyetinizi ortadan kaldırmayı istemekle suçluyorsunuz. kuşkusuz, tam da bunu istiyoruz."
damned damned
devletsiz ve sınıfsız bir toplum düzenini gerçekleştirmek üzere proleteryanın burjuvazi ve özel mülkiyeti ortadan kaldırması gerektiğini anlatan kitap. türkiye'de "komünist " sözcüğünün kullanımının yasak olduğu dönemlerde kapağınının pembe olmasından dolayı "pembe kitap" olarak anılmıştır.
welatesor welatesor
"avrupa da bir hayalet dolaşıyor, komünizm hayaleti" cümlesiyle başlayan, komünistlerin dünyayı algılayışlarını, nasıl bir dünya istediklerini ve bunu neyle başarmayı kafaya koyduklarını en öz biçimiyle anlatan kitapçıktır.
marrow marrow
orijinal haliyle: "a spectre is haunting europe - the spectre of communism. " cümlesiyle başlayan komünizmin temel ilkelerini içeren kitap.

hadi ilk paragrafını yazalım da tam olsun: "a spectre is haunting europe - the spectre of communism. all the powers of old europe have entered into a holy alliance to exorcise this spectre: pope and tsar, metternich and guizot, french radicals and german police-spies."
1 /