kömür

1 /
anosias anosias
bitki kalıntılarının (karbonhidrat ve `lignin) biyokimyasal ve fiziksel etkiler ile değişimi sonucu oluşan `tortul bir kayaçtır organik ve inorganik` bileşikler içerir. bazı tiplerinde ise yoğun miktarda `aromatik halka` bulunur.
ch2 ve ch2o köprüleri aromatik halkalarla birleşerek makro kömür moleküllerini oluşturur.

doğada bulunan kömürler oluşum koşullarına bağlı olarak farklı bileşim ve özelliklere sahiptir. en yaygın sınıflandırmaya göre kömürler;
* (bkz: turba)
* (bkz: linyit )
* (bkz: alt bitümlü kömür)
* (bkz: bitümlü kömür)
* (bkz: antrasit )

kömür oluşumu sırasında süre arttıkça karbon içeriği artar, hidrojen içeriği azalır.
kömürün yaşı ilerledikçe, içindeki oksijen miktarı azalırken ısıl değeri artar.

azot, oksijen ve kükürt kömürün yapısında en az bulunan elementlerdir. azot ve kükürtdün az bulunması, yakıldığı zaman daha az kirliliğe neden olduğu için çevre açısından bakıldığında büyük bir avantajdır.
dragut dragut
kömür hazırlama ve teknolojisi dersinin kısa adı. prof. dr. gündüz ateşok ve prof. dr. ayhan ali sirkeci tarafından verilmektedir. özelikle gündüz hocanın diline düşmemek gerekir ayrıca üç önemli kömür yıkama eğrisini hatasız çizmek dersten geçmenize neden olacaktır. ödev vermemeyi aklınızdan bile geçirmeyin vizesiz kalırsınız ayrıca
platin24 platin24
son bir yıl içersinde dünya piyasasında fiyatı % 140 oranında artmış, en hızlı değerlenen emtialardan biri olmuş katı yakıttır.
bili madamı bili madamı
karaelmas diye bilinir.

elmas ile kömürü birbirinden ayıran özelliğin, elmasta karbon atomlarının düzlemsel bir tabaka yerine üç boyutlu bir kristal oluşturacak şekilde dizilip pozisyon almasıdır. yani bi nevi ikisi de aynı karbondan oluşmuşlardır.

toprak altında, yani karanlıkta, kömür ile elmas madeninin içerik olarak aslında hiçbir farkı yoktur. fark, her ikisinin ışıkla buluşması ile ortaya çıkan durumdadır.

yani, elmasın, ışığı kömür gibi emmeyip yansıtması ve ışıltılı bir hâl almasındadır.
ropte ropte
bizim jenerasyonun sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültürü ile tanışmasına vesile olan yakacak.

çocukluğumuzda şimdiki gibi torba kömürler yoktu. hele ki doğalgazdan falan bahsetmek şöyle dursun çoğunda kalorifer bile bulunmazdı. istanbul'un kenar mahallelerinde kış şimdikinden daha zorlu geçerdi o zamanlar. ilk okul öğretmenimin ders arasında hademeyi çağırıp sönen sobayı harlattığını bilirim.

neyse, dediğim gibi o zamanlar kömürler torbalarda değildi. koca koca kamyonlarda kaya gibi kömürler gelirdi her eve. 2 ton, 3 ton falan. o kadar kömürü taşımak zor olduğundan konu komşu toplanılıp kime kömür gelmişse ona yardıma gidilirdi. o koca kömür tezekleri balyozla parçalanıp, bizlerin taşıyabileceği insani boyutlara getirilirdi. bizler için bir oyun, bir eğlence aracıydı. yüzümüz gözümüz kapkara olur, kömür taşıma işi bitince el yüz yıkanır, kömür taşınan kişi çay demler, kapının önünde oturup sohbetler edilirdi.

ilk bu vesile ile yardımlaşmanın tadını almıştık. özel bir davet ya da çağrılmasını beklemeksizin gören gelirdi. o güzel günlerden, yan komşumuzu tanımadığımız bu lanet günlere nasıl geldik, hala anlamış değilim!
yerdeniz büyücüsü yerdeniz büyücüsü
kendi kara, tozuyla yazılanlar daha kara. ocakların çevresinde yaşayan köy çocukları, okula gitmek istemez. maden kamyonlarının arkasından dökülen kömürü toplamaya gider. iyi de para kazanırlar. adını bile tam telaffuz edemezler bu meretin; kômur derler. o kômur sonunda babalarını alır, kendilerini alır. susarlar. konuşması gerekenler onların yerine daha çok susar, kendileri ölmüş gibi susar.
cursedfrog cursedfrog
işçi çıkartır, çıkartırken hayatını kaybeder. devlet "kaza" der. ailesinin hayatı kayar. çıkarılan kömür paketlenir üzerine "yardım" yazılır. seçim öncesi, belediyelerce işçinin ailesine verilir. karşılığında "allah devletimize zeval vermesin" denilir.
1 /