konkordato

1 /
spyder spyder
latince ve italyanca 'concordare' bir fikirde uyuşmak, anlaşmak fiilinden türemiş kelime (concordato).
iflas anlaşması. bir şirket, kurum veya her neyse borçlanıp, borçlarını ödeyemeyecek duruma geldiğinde alacaklılarla borç&tahsil için yapılan özel anlaşma.
kazulet kazulet
bir şirketin borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmesi ve bunu ilan etmesi ve sonrasında alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre tahsil edebilmeleri için kendi aralarında bir anlaşma yapmaları.
myearaz myearaz
konkordato iki anlamda kullanılır.
-birinci anlamı iyi niyetli ve dürüst borçlu ile alacaklıların aralarında yapacakları anlaşmaya binaen, alacağı belli bir plan ve program dahilinde, borçlu lehine olacak şekilde tahsil edilmesidir.
-ikinci anlamını biraz halk tabiriyle anlatırsak daha kolay anlaşılacak. iflasa tabi borçlunun artık şurasına gelmiştir ve alacaklılara dönerek derki, "kardeşim ahan da malımın hepisi bu, siz hepsini alın ve kendiniz nasıl bölüşüyosanız, tasarruf ediyosanız kendi aranızda yapın ve beni de karıştırmayın, ben aranızdan çekiliyorum". bu durumda artık borçlu iflas işlemleriyle hiç uğraşmaz.
nazgulbacanagi nazgulbacanagi
o kadar çalışmıştık da sınavda soru çıkmamıştı. hukuk öğrencilerinin birbirlerine komik hitap etmeleri için kullanışlı bir kelime.

oo kankordato naber!
vay! kenkordatom benim nerelerdesin sen yaa!
memlekete gittim geldim künkordeitoşkocuğum ya.
oookimlergelmişkimler oookimlergelmişkimler
12 kasım itibariyle çalıştığım şirketin ilan ettiğidir. geçmişe yönelik borçları kabul edip, yeniden yapılandırma denebilir aslında. ödeme planında da sıraya koyuyorlar. ilk olarak personel ödemeleri, sonra devlet alacakları, daha sonra piyasa borçları ve en son banka borçları ödeniyor. daha baya detay var ama özeti bu...
3
1 /