kontrol

1 /
beybabacan beybabacan
latince “contra” ve “rotulus” kelimelerinden türemiş olup, karşıt veya diğer bir kayıt ve/veya belge aracılığıyla bir şeyin doğruluğunu incelemek, araştırmak ve soruşturmaktır. kontrol en geniş anlamıyla “arzulanan bir amaca varılıp varılmadığını veya hangi ölçüde varılmış olduğunu inceleyip araştırmaktır. kontrol kavramı çok geniş ve kapsamlı bir terim olup bakıp gözetme, gözaltında bulundurma anlamını da taşımaktadır. işletmecilik anlamında kontrol ise, önceden belirlenmiş normlar olması koşuluyla, meydana gelen ile öngörüler arasında sürekli olarak yapılan karşılaştırmaların sonuçlarını ifade eder.
beybabacan beybabacan
teftiş, denetim (murakabe) (arapça), revizyon, auditing (ingilizce), expertise (fransızca) terimlerinin tümünün içeriğinde kontrol anlamı bulunmaktadır. kontrol, yalnız araştırma ve inceleme ile yetinmez, denetime esas olacak ölçütleri ve fiili sonuçların bu ölçütlerden sapmalarını ile bu sapmaların düzeltilmesi için mümkün olan önlemleri de saptar ve gösterir. kontrol işini yapan kişiye denetçi (murakıp kontrolör auditör exper revizör` vb. denilmektedir.
moroccansipahi moroccansipahi
110 grubunun bir güzel albümü.

aslında adamların ilk albümünü dinlemiştim. pek ısınamamıştım müziklerine, garip gelmişti ve bir köşeye atmıştım işte. nereden aklıma estiyse almışım bu ikinci albümlerini, düşünüyorum belki daha önce dinlediğim çünkü şarkısı buna sebep olmuş olabilir. *

dinledim bu albümü ve hayran kaldım açıkçası adamlara. gerek müzikal altyapıları olsun, gerekse sözlerin kalitesi olsun gayet yerinde. hüzünlü, melankolik bir albüm bu; o dönemki halet i ruhiyemin albüme denk düşmesiyle de hayran kalmış olabilirim tabi, ehe.

yok olm, iyi albüm bu. 110, iyi müzik yaptığını göstermiş ve kanıtlamış resmen. dinle, duyacaksın.

(bkz: çünkü)
(bkz: dünya)
(bkz: düştüm)
kiya kiya
beynin etkinliklerini açıklamaya çalışan freud, kişiliği 3 bölümde inceliyor. altbenlik, benlik ve üstbenlik.

altbenlik doğal içgüdülerimizin bulunduğu vahşi yönümüzü , üstbenlik toplum, din, çevre tarafından verilen kuralları, benlik ise ikisi arasındaki dengeyi tanımlıyor. kontrol kavramı benliğin yukarıda ve aşağıdan gelen baskılara karşı direnmesini simgeliyor sanırım. yani ilkel davranışlarımızı kontrol ederek yanımızdakine saldırmaktan vazgeçmiş oluyoruz. tecavüz suçlularının bu kontrol mekanizmalarının çalışmadığı sanılıyor.

öte yandan toplum kuralları ya da dinsel baskılara çok fazla önem vermenin de benlik üzerindeki baskısı ile bir çeşit robot olma olasılığımız doğuyor. bu kurallara fazla uymaya çalışmanın benliği yok etme gibi bir durum oluşturmasından söz edilebilir.

sorun benliği hem id (altbenlik) hem de süperego (üst benlik) baskısından eşit uzaklıkta tutmayı becermektir. böylece hem toplum kurallarına uygun hareket etme hem de ilkel davranışlardan uzak durmayı sağlamış oluyoruz.

gücün kontrol altına alınması erdemlerle ilgidir ve bir anlamda ahlak kurallarına uyum demektir. elde ettiğiniz gücü iyi ya da kötü yönde kullanmak sizin seçiminizdir. eğer kendinizi eğitip benliğinize egemen olmayı biliyorsanız, gücü iyiye yoksa kötüye kullanırsınız. kontrolsüz güç, güç değildir...
1 /