korozyon

hexagram hexagram
elektrokimyasal piller kendiliğinden oluştuğunda,sonuç coğu zaman felakettir. korozyon ne kadar zor görülür yerlere saldırıyorsa,o ölçüde korkunçtur.
stay away stay away
beş tür korozyon vardır. bunlar;

+ yuzeysel korozyon
+ lokal korozyon
+ interkristalin korozyon
+ traskristalin korozyon
+ selektif korozyon 'lardır.
yako yako
tek başına incelendiği zaman önemsiz bir konu gibi görünse de korozyonu önlemek için yapılan masraflar ciddi boyutlara ulaşılabiliyor. günümüzde korozyonu engellemek veya en azından minumuma indirmek için ciddi çalışmalar yapılmaktadır. türkiye ve dünyada gerek yüzey kaplamaları ile olsun gerekse yapılan yeni alaşımlarla korozyonun önüne geçilmeye çalışılmaktadır. türkiye doğrudan ve dolaylı olarak korozyon için harcadığı para gayri safi milli hasılanın %3-5 arasında değişmektedir.
deathcomp deathcomp
çalışması en zor derslerden biridir. başlayabilmeniz bile saatler alabilir, eğer hergün oturup düzenli çalışan bir tip değilseniz. anlamaya başladığınız zamandan itibaren herşey bir nebze daha kolaylaşır(çok kolay olacak demiyorum, biraz hafifler zorluk derecesi.), fakat nice arkadaşları o yol üzerinde kaybettik *. eğer umutsuzluğa kapılıp başlamak için kolayını arayıp bir konudan diğerine atlamaya başlarsanız şimdiden geçmiş olsun, korozyon kara delik gibidir, sizi yutacaktır.
metali metali
elektriksel ve elektro kimyasal reaksiyonlar sonucunda oluşan malzeme kaybıdır. fiziksel kayıplar; aşınma kopma vs... korozyon için yeterli değildir.
ayrıca çalışması berbat ötesi, vizesi füze, muhtemelen de finali de kabir azabı gibi olacak, lanet ötesi kişiler tarafından anlatılmaması gereken iğrenç mi iğrenç ders.
ahteridünbaledar ahteridünbaledar
çevrenin kimyasal(tufal) ve elektrokimyasal(pas) etkilerinden dolayı oluşan hasara denir. parçada kesit daralmasına yol açar.
birbirine elektriksel temas halinde iki metalden biri anot biri katot görevi görür ve anottan katota elektron gönderimi ile bir iyonlaşma olur.

endüstriyel parçanın korozyonunu önlemek amacıyla parçaya kuvvetli bir anot bağlanır böylece korozyon sadece bu anot üzerinde oluşur ve parça korunmuş olur.
azwepsa azwepsa
korozyon nedeniyle malzeme kaybıyla kesit daralırken çoğu zaman çentik etkisi de oluşur. hele ki değişken yükler etkiliyse, düşük yükler etkisinde olmasına rağmen parçanın hızla hasar görmesine yol açabilir.