köye yerleşmek istiyorum diyen beyaz yakalı

devededeboyvar devededeboyvar
kırsal yaşama her türden sermayesini, kentli alışkanlıklarını ve teçhizatlarını da getireceği için, aslında kırı kentleştirecektir. zaten onun hayal ettiği de yaklaşık olarak böyle bir şeydir: kentsel yaşamı kırın kısmî izolasyonu içinde yaşayabilmek. o nedenle "köy hayatını kolay sanıyor." gibi değerlendirmeler de hatalı.