kriminoloji

siyahpena siyahpena
suçun açıklamasını yapan, nedenlerini inceleyen, suçun önlenmesi ve suçlulukla mücadele ile ilgilenen bir bilim dalıdır.
kriminoloji sözcüğü ilk olarak 1851-1911 yılları arasında yaşayan p topianard adındaki bir fransız hekimi tarafından kullanılmıştır.bu ismi taşıyan ilk eser italyan yargıç garofalo tarafından 1855 yılında yayınlanmıştır.kriminoloji oldukça geniş bir bilim dalı olmakla birlikte, sosyoloji, psikoloji, tıp, psikiyatri gibi daha birçok sosyal bilim dalları ile insan üzerinde etkili olan fen bilimlerinden faydalanmaktadır.
ne yazıkki kriminoloji türkiye'de yerine oturturulamamış bir bilim dalı.belki oldukça yeni olmasından, belki de yeterince bilinmeyişinden kaynaklanıyor..bilemem.
unagi unagi
suçun röntgenini çeken bilim dalıdır. suçun sadece cezalandırma kısmıyla değil; suçun sınıflandırmasını, suçun oluşmasında rol oynayan faktörlerin belirlenmesini, suçlu psikolojisinin çözümlenmesini amaçlar. özellikle suçlu kişinin psikolojisine inmesiyle kriminoloji, ceza hukukunun yetersiz kaldığı noktalarda ve suçun gelecekte tekrarlanmamasına karşın alınacak önlemlerin belirlenmesinde son derece fikir verici sonuçlar doğurabilir. kısacası ayrıntıdaki şeytanı bulan dedektiftir kriminoloji.
tazyiklisu tazyiklisu
hukuk fakültesinde tüm seçmeli dersler arasında çanı en yüksek olan derstir kanımca. not kartına aa türü bir şey getirmek istiyorsanız vize + final ortalamasının neredeyse kusursuz olması gerekir.
ayımsı toraman ayımsı toraman
hukuk fakültesi eğitimim ve meslek hayatı içerisinde bulunduğum süreçte ceza hukuku ve adli tıp yanında ilgimi daima çeken bir diğer alan.

günümüz türkiyesinde maalesef kriminoloji bilimi gerekli önemi görmüyor, artık ülkemizde her yer suç mahali. peki suçu ve nihayetinde suçluyu meydana getiren etmenler üzerinde ne kadar duruyoruz, hiç! oysa kriminoloji suçluyu meydana getiren sürece bir projektör tutar ve bu sürecin önceden önlenebilmesine fırsat sağlanır.

suç etolojisi açısından yalnızca bir kaç genetik teoriden bahsetmek istiyorum

ailer üzerinde yapılan kriminolojik araştırmalar

sosyolog richard dugdale 1877 yılında bir aile araştırmasına girişiyor. tarihte the jukes family research diye geçen bu araştırmada dugdale 1730 yılında doğan juke ailesinin ata babası max i buluyor.

ve ardından gelen 709 aile üyesini araştırıyor ardından bunları fakir ve suçlu insanlar olarak iki gruba ayırıyor. bu aile üyeleri arasında 77 suçlu, 202 fahişe ve genelev sahibi, 142 serseri ve çok sayıda fakir yurdundan yaralanan, hırsız ve katiller vardı.

dugdale çıkarım olarak juke ailesi bireylerinin kendilerine benzeyen aynı seviye insanlarla evlendiklerini ve diğer içinde bulunduklari toplumsal sınıfın dışına çıkmadıklarını buldu.

benzer araştırmalardan biri de kallikak ailesi üzerinedir ve bu aileden gelen 480 kişinin 474 u cezaevine girmiş, 37 si ise ölüm ile cezalandırılmıştır.


evlatlık edinme çalışmaları

mednick, gabriell ve hutchings 1924-1947 arasında danimarkada toplamda 14.000 evlatlık üzerinde bir araştırma raporunu 1977 yılında yayınladılar buna göre biyolojik ebeveynleri suçlu olan evlatlık çocuklar evlat edinen ailelerinde suçlu olmasa dahi yüzde 21 lik oranla suça meyilli oldukları saptanmıştır.

beden tipleri üzerine araştırmazlar

ernst kretschmer beden yapısı ve karakter adlı eserinde davranış ve beden yapısı üzerine, leptosom, atletik, piknik ve dysplastik olmak üzere dört tip belirlemiş ve her tipin belirli karakter özellikleri taşıdıklarından söz etmiştir.

bu beden tipleri içinde suçlu oranları %20 piknik tipler, %40 ila 50 leptosom ve atletik tipler, % 30 da dyplastik beden tiplerdir. i̇nternetten bu tipleri inceleyebilirsiniz.


kromozomlar üzerinde yapılan araştırmalar


bildiğimiz gibi normal bir insan hücresi 23 çift yani 46 kromozomdan oluşur.normal erkek hücresinde bir x bir de y kromozomu, normal kadında ise xx kromozomu bulunur. i̇stisnai olarak x kromozomunun eksikliğinden veya fazlalığından mongolizm veya zeka geriliği gibi sorunlar ortaya çıkabilir. mesela 1966 yılında çok sayıda kişiyi öldüren şikagolu bir katilin kromozomları xy yerine xyy idi. bunun üzerine 60 lı yıllarda katiller üzerinde katil kromozomu adı verilen bu durum araştırıldı ve ilginçtir ki üzerinde araştırma yapılan katillerin çoğu xyy kromozomu taşımakta idi.


suç ve suçlu bilimi üzerine daha detaylı yazılarla devan edecek...