kuantum mekaniği

1 /
quantum quantum
atomun çekirdeği (~10^-15 m) ile atomun en dış yörüngesi (~10^-10 m) arasında gelişen olayları matematiksel bir dille irdeleyen , olasılık kuramının temel alındığı , fiziğin temel dallarından biri...
stone cold stone cold
atomaltı parçacıkların fizîkî yapılarını(momentum,konum,vb.) açıklayan ya da açıklamaya çalışan matematik denklemler bütünü.asıl olarak kuantum teorisinin ilk ortaya çıkışı einstein,bohr,planck gibi bir çok bilim adamının ortak sayılabilecek çalışmalarına dayanır.daha sonra bu konuya eklenen fikirler ve yapılan uzun süreli araştırmalar sonucunda kuantum mekaniği ortaya çıktı.

bu teori herhangi bir maddeden kaynaklanan enerji salınımının sürekli değil kesikli olması gerektiğini de öngörür.yani enerji sürekli olarak değil paketler halinde yayınlanmaktadır.benzer şekilde herhangi bir atomaltı parçacığın hızını ve konumunu aynı anda belirlemek mümkün değildir.bu iki bileşenden biri mutlaka bilinmeyen olacaktır.

kuantum teorisi temel kuvvetlerin üçünün açıklanmasında(elektromanyetik kuvvet,zayıf nükleer kuvvet ve `güçlü nükleer kuvvet) kullanılır.dördüncü kuvvet olan `kütle çekim kuvveti ise genel görelilik` teorisiyle açıklanır.şu an eksik olan ise bu dört kuvvetin hepsini tek bir teori altında birleştirecek olan teoridir.buna kısaca `kütle çekimin kuantum teorisi` de denebilir.
ali kamber ali kamber
evrendeki kuvvetlerin bölünemez birimlerle (`kuantum) ortaya çıktığını öne süren ve bu kuvvetlerin evrimini inceleyen bilim dalı.
recai pengül recai pengül
"peki neden gözlem yaptığımızda kuantum durumları çöküyor? sorusuna mavi ekran veren, "tanrı alemleri kuantum mekaniğine göre de yaratmış olabilir, newton mekaniğine göre de." önermesine verecek bir cevabı olmayan sadece bir teori.
şorşak kirpi şorşak kirpi
beni "bunun sırrına erecek denli zeki olaydım allahım ne olurdu" haykırışına gark eden; zannımca dünya tarihinde ele avuca gelmiş en acayip, en dev gibi düşünce ürünü.
stylebrisbane stylebrisbane
insan için "muhteşem makine" diyenler çıkabiliyor. bir makineyi hurdalığa atmak mümkündür, ama insan...? kuantum mekanik bize insanın, dünyanın, bir saat gibi mekanik bir olgu olmadığını, yaşayan bir -mekanizma değil- organizma olduğunu söyler.
retrospect retrospect
bu bilimin önündeki en önemli engellerden biri deney yapmanın çok zor oluşu. hatta kimi zaman imkansızlaşabiliyor. einstein mekaniğinden yola çıkarak tüm evreni atom-altı düzeyde düşünerek bilimsel tahminler yapılarak buralara kadar gelindi. zaten kuantum mekaniğinde hiçbir şey kesin değildir. durağanlık ve sabitlik kavramları tümüyle reddedilmiştir. sürekli bir kaos ortamı olduğu varsayılır. kaosun önemli parçalarından birisi de boyuttur. bilindiği üzere newtown mekaniğinde 3 boyut vardı. einstein'ın dördüncü boyutu açıklamasıyla (ki bu dördüncü boyut zamandır.) bilim dünyası büyük şaşkınlık ve şok yaşamıştı. yeni yeni olayları hazmedip çevremizde gözlemlediğimiz olaylara mana katmaya başlarken devreye kuantum girdi ve 11 adet boyut olduğuna dair teoremler ortaya konuldu.

önemli bir gelişme de uzaklık konusunda yaşanmakta. öklid uzayına göre iki nokta arasında en kısa uzaklık düz bir doğru sanılırken aslında öyle olmadığı anlaşıldı. çünkü uzay doğrusal değildi ve bu bilim adamlarına göre iki nokta arasındaki en kısa mesafe kesinlikle bir eğri olmalıydı. bu konuda çeşitli tartışmalar hala sürmekte. bazı saygın bilimadamları hala öklid uzayının doğruluğuna inanmakta. biz göremeyiz artık da benim torunun torunu belki görür tartışmayı kimin kazandığını.
mihman mihman
çok anladığımı iddia etmiyorum fekat, hakkında bazı sorularım var.

şimdi, bildiğim kadarıyla bir parçacığın aynı anda hem hızını hem konumunu belirleyemiyor oluşumuzun sebebi, ölçme yaparken parçacığa mecburen en az bir foton göndermemiz gerektiği, dolayısıyla bunun sisteme direkt etki yapacağı, böylece hızını değiştiriyor olacağımız. yani ölçme yaparken parçacığa mecburen müdahale etmek zorunda kalıyor olmamız. burasını doğru biliyorsam şöyle bir şey tasarladım, içindeki yanlışlığı bana anlatacak birine ihtiyacım var.

şimdi elimizde bir parçacık, bir de bu parçacığın tam iki katı boyunda bir kutu olsun. parçacığın boyu bir birim, kutunun boyu iki birim yani. eni meni yok. en parçacıklan aynı.
parçacığa sabit bir hız verip harekete başlattık. şundan eminiz, parçacık ya kutunun ya ilk kısmında (başladığı yerde) ya da ikinci birimde olabilir. başka bir ihtimal yok.

heh, işte tam bu sırada, parçacığa verdiğim sabit hızı da göz önüne alaraktan, birinci birimi ölçüyorum. eğer birinci birimde parçacık yoksa, parçacık ikinci birimdedir diyorum. parçacığa direkt etki etmedim, ama konumunu biliyorum. e hızını zaten biliyorum. ne yapazağuk?
1 /