kürdi

cassiopeia cassiopeia
batı müziğine en yakın türk müziği makâmıdır. thm'deki donanımında si bemôl(bb) vardır. tsm'de durağı dügâh perdesidir. seyri çıkıcıdır. donanımı, si küçük mücennep bemôldür. batı müziğindeki karşılığı frigyen modudur.
nayihu nayihu
kürdi makamı, batı müziğinde kullanılan seslere yakınlık nisbetinde en yakın makam değildir, zaten öyle nitelendirilmemelidir. batı jargonunda frigyen dizisi olarak adlandırılan kürdi dizisi, klasik dönem bestekarlarımız tarafından hemen hiç tercih edilmemiştir. elimizdeki en eski kürdi eser, şehzade korkut'a ait olan peşrev olup bu eser aslında hüseyni makamındadır. her ne kadar donanımında si bemol perdesi bulunsa da, bu makama adını veren kürdi perdesi (si bemol) seyir esnasında dikçe basılabilmektedir. batı müziği tesiri altında hızla değişen türk müziği kültürü içerisinde, bilhassa son elli yılda popülerlik kazanan kürdi makamının tınıları günümüzde hemen her tür müzikte duyulmaktadır. makamı bu denli popüler kılan birçok sebep bulunmakla birlikte, asıl neden küçülen zaman kalıplarına (usûl) uyabilen kolay bir makam yapısına sahip olmasıdır.