küreselleşme

7 /
mr chavez mr chavez
sosyal demokrasi ile keynesyen politikalar 2. dünya savaşı sonrası gayet uyumlu bir biçimde kapitalizmi sağlamlaştırdı kar ve güçlendirilerek aslında. ancak oluşturulan refah devleti ve maliyetlerin artması keynesyen politikaların,sosyal demokrasinin ve kapitalizmin altın çağının sonunu getirdi. maliyetleri düşürmek elzemdi ve bu uyanık bir mikrodalga üreticisinin uzakdoğu'da üretim yaptırması ile birlikte bütün uluslararasi şirketlerin bu trende uymasını sağladı ve üretim gelişmiş ülkelerden gelişmemiş ülkelere doğru kaymasına sebebiyet verdi.
bugün gelişmemiş ülkeler gelişmiş ülkeler için sadece pazar değil, ucuz işgücü kaynağı.
gelişmemiş ulus-devletler ikinci dünya savaşı sonrasında devlet eliyle kalkınma modelini uygulayarak biryerlere varabiliyorken bugün , sermayeyi kendi ülkelerine çekmek için türlü paylacoluklar yapmaya başladılar ve bugün devletler bir kurum olmak yerine sermayenin bir aygıtı olmaya başladılar.
gulhane parkindaki ceviz agaci gulhane parkindaki ceviz agaci
"modern devletlerin koruyup geliştirme iddiasında olacağı bir ulusal ekonominin yokluğunda, devletler ve yönetime talip popülist hareketlerin, ulusal egemenliği icra etmek için kültürel çoğunlukçuluk, etnik milliyetçilik ve içerisindeki entelektüel ve kültürel muhalefeti bastırma yoluna gitmesi şaşırtıcı değil.

başka bir deyişle, ekonomik egemenliğin her yerde çöküşü, kültürel egemenliğin vurgulanmasına sebep oluyor. ulusal egemenlik sahası olarak kültüre bu dönüş, kendini birçok farklı biçimde gösteriyor."

demokrasi yorgunluğu - arjun appadurai

www.metiskitap.com
7 /