kürt milliyetçisi

1 /
sidar sidar
"kendini türk hisseden türktür" doğru ve meşru bir önerme ise; "kendini kürt hisseden kürttür" diyerek bir o kadar doğru ve meşru bir karşılık verebilecek kişi.
sidar sidar
zaten ayrı bir dili olan, ayrı bir ülke isteyen, bazı insanların kendilerine sinirlenip tüm kürtler hakkında yalan yanlış konuştukları insanlar.

ayrıca kürtler sonradan yerden bitmemiş kanuni'nin, "fransa kralı 1. fransuva'ya yazdığı mektup"ta da osmanlı'da bulunan diğer yirmi küsür eyaletle beraber isimleri geçmiştir(mektupta memleket isimlerinin arasında yirmiden fazla ve kullanılmıştır).
heraklit heraklit
1897 fransız devriminin etkilerine yetişemeyip,dünya küreselleşirken ulusal sınırların emperyalizmden dolayı pratik olarak hiçbir anlamı kalmazken,kendi dillerini ve kültürlerini isteyen,pratik olarak da mümkün olmadığını bildikleri için artık ayrı bir ülke ve devlet istemekten de vazgeçen,bu yüzden anayasal vatandaşlık isteyen neo-milliyetçilik.
betatron betatron
aşırı ırkçı olan ama kendine solcu diyen grup.
şimdi bir bakalım;
1-bu insanlar etnik kökene dayalı bir siyaset yapıyorlar ama türklüğü savunanlara kızıyorlar
2-solcuyuz biz diyorlar ama türk solcularla asla işbirliğine girmiyorlar
3-insan haklarından bahsediyorlar ama terörün getirdiği acıları umursamıyorlar
şimdi ben kürt arkadaşlarımın çoğu sorununa katılıyorum(yoksulluk,dışlanma)ama bu milliyetçi(ırkçı?)arkadaşlar bana bile karşı çıkabiliyorlar.
solu ne yazık ki yanlış değerlendiren bir gruptur işte bu..
dengesiz çay tabağı dengesiz çay tabağı
haklarında illaki pkk,kadek...gibi terör örgütlerine bağlı oldukları düşünülen,bu uğurda silahımı alır dağa çıkarım şekilnde yaşadıkları varsayılan lakin bütün kürt milliyetçilerini içine alamayacak yanlış bir öngörüye maruz bırakılan kürt ırkına mensup milliyetçiler.
tarshalafi tarshalafi
kürtlerin ağırlıklı olduğu ve ben kürdüm onlarda kürt demekki ben pkk dostu olmalıyım diyecek kadar alçakdıklarında insanlıktan çıkan, diğer hallerde kürtse, gizleyeceğine tabiki kürtlüğünü savunmalı dediğim insanlar.
rhododendronluteum rhododendronluteum
sürekli olarak türkiye'de ezildiklerini,azınlık olduklarını iddia eden ama böyle birşeyin olmadığını göremeyecek kadar hayata at gözlükleriyle bakan insanlardır.
johnlocke johnlocke
genelde; sosyalizm adı altında şövenist naralar atan kimselerdir.kafatasçılık,safsatalar silsilesi diz boyudur.bu gibi kimseler nedeniyle kavramları bir topluluğa maal etmeyi seven türk halkı sosyalizmi öcü ile eş değerde tutmuştur...
1 /